Pöytyän Heikinsuo valittaa liitoksen hylkäämisestä

0
Heikinsuon kyläyhdistys ei luovuta: kylä halutaan osaksi Auraa.

PÖYTYÄ/Heikinsuo. Heikinsuon kyläyhdistys on tehnyt Korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen valtionvarainministeriön päätöksestä, jolla hylättiin kyläyhdistyksen esitys Heikinsuon liittämisestä Auraan.

Kyläyhdistyksen mielestä ministeriö ei huomioinut riittävästi kyläyhdistyksen asiasta esittämiä perusteluja.

Ministeriö perusti päätöksensä Pöytyän kunnan esittämiin laskelmiin muutoksen taloudellisista vaikutuksista sen sijaan, että se olisi ottanut huomioon kyläyhdistyksen Eero Laesterällä teettämät laskelmat.

Kyläyhdistys toteaa lisäksi Pöytyän kunnan päätöksen Heikinsuon koulun lakkauttamisesta vaikuttavan merkittävästi ikärakenteeltaan nuoren kylän asukkaiden palveluihin ja elinolosuhteisiin.