Verhonkulman tuulivoimaloille rakennusluvat

0

MARTTILA/Verhonkulma. Verhonkulman tuulivoimahake on etenemässä suunnittelusta toteutukseen. Marttilan tekninen lautakunta on myöntänyt Verhonkulma Wind Oy:lle rakennusluvan kuuteen tuulivoimalaan. Lupa myönnettiin enintään 215 metriä korkeilla ja roottorihalkaisijaltaan maksimissaan 150 metrisille voimaloille. Mikäli valittava voimalatyyppi poikkeaa merkittävästi lupahakemuksessa esitetyistä melu- ja välkevaikutuksista, tulee hakijan esittää uudet melu- ja välkemallinnukset ennen rakennustöiden aloitusta. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 23. huhtikuuta.

Voimaloista kolme tulee Verhonkulmalle Leppämäentien varteen. Kolme voimalaa tulee aiemmin nimettömän mutta nyt Reksuontieksi nimetyn tien vartaan. Reksuontien erkanee Tuomolantiestä.