Pelastuslaitos kielsi avotulen tekemisen Varsinais-Suomessa

0
Maasto on nyt rutikuivaa, ja metsäpalon riski on kasvanut äärimmilleen. Kuva on Aurassa Puolamäentiellä 14.5. sattuneesta maastopalosta, jossa paloi kuivaa kangasmetsää. Kuva: Simo Päivärinta
Maasto on nyt rutikuivaa, ja metsäpalon riski on kasvanut äärimmilleen. Kuva on Aurassa Puolamäentiellä 14.5. sattuneesta maastopalosta, jossa paloi kuivaa kangasmetsää. Kuva: Simo Päivärinta

VARSINAIS-SUOMI. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kieltänyt kaiken avotulen tekemisen maakunnassa. Myös kulotus on kielletty.

Metsäpaloindeksi on pelastuslaitoksen mukaan alueella lukemassa 6/6, tuuli voimistunut ja suuren metsäpalon riski erittäin korkea. Kielto on voimassa, kunnes indeksi laskee alle 5,6:n. Pelastuslaitos tiedottaa kiellon päättymisestä.

Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta. Kevytrakenteiset suoraan maapohjalle asetettavat ja helposti tuulessa kaatuvat grillit ja vastaavat tulisijat katsotaan avotulen teoksi ja ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttögrillit. Sen sijaan avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Yritystoiminnassa, joka voi aiheuttaa kipinöintiä, tulee olla erittäin varovainen. Jos tällaista työtä, kuten esimerkiksi metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa. Metsäpalon aiheuttajana voi olla myös esimerkiksi metallityöstä tai huonosti tumpatusta savukkeesta lähtenyt kipinä.