Yksityisteitä patistellaan uuden lain myötä ammattimaisuuteen

0
Suomen teistä kolme neljäsosaa on yksityisiä, ja niitä on maassamme peräti noin 50 000. Tiet palvelevat yleensä sekä vakituisia asukkaita että mökkiläisiä sekä lisäksi maa- ja metsätaloutta. Kuva: Sari Holappa
Suomen teistä kolme neljäsosaa on yksityisiä, ja niitä on maassamme peräti noin 50 000. Tiet palvelevat yleensä sekä vakituisia asukkaita että mökkiläisiä sekä lisäksi maa- ja metsätaloutta. Kuva: Sari Holappa

LOUNAIS-SUOMI. Vuoden 2019 alusta astuu voimaan uusi yksityistielaki, joka korvaa vanhan vuodelta 1963 peräisin olevan. Uuden lain myötä siirrytään nykypäivään, kun laissa ei enää puhuta esimerkiksi hevosista ja hevoskärryistä.

Yksityisteiden asioita hoitavia tiekuntia patistellaan nyt ammattimaisuuteen muun muassa sillä, että niiden tulee ilmoittaa tiekunnan yhteystiedot ja säännöt Maanmittauslaitoksen Yksityistierekisteriin. Näin varmistetaan, että tiedot ovat ajan tasalla.

Ammattimaisuuteen kehotetaan muun muassa vuosittaisilla kokouksilla, entinen laki kun vaati niitä pidettävän vain neljän vuoden välein.

–Jos kokouksia ei pidetä säännöllisesti, niin esimerkiksi kuntien avustuksia ei voi saada, selventää yksityistieasiantuntija Petri Lähteenmäki, joka vetää Lounais-Suomen Yksityistiet -nimistä EU-hanketta.

Uusi laki velvoittaa lisäksi ilmoittamaan kaikista tienkäytön rajoituksista Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmään. Tämä helpottaa sekä kuljetusalan ammattilaisia että tavallisia tiellä liikkujia, koska näin tiedon saa esimerkiksi tiellä olevasta puomista tai kelirikosta.

Yksityisteiden neuvontapuhelin neuvoo yksityisteihin liittyvissä kysymyksissä numerossa 0200 34520.

 

 

Yksityistielain muutokset pähkinänkuoressa

* Kuntien ylläpitämät Tielautakunnat lakkautetaan.
* Oikeudelliset käsittelyt siirtyvät käräjäoikeuteen.
* Tiekuntien perustamista ja yhdistämistä helpotetaan.
* Kokouskutsut voidaan toimittaa sähköisesti.
* Kokoukset voidaan järjestää sähköisessä ympäristössä (esim. Skype).
* Tiekunnalle tulee laajemmat oikeudet sopia omista säännöistään jopa lain ohi.
* Tiekunnan luvalla voidaan tiealueelle asentaa kaapeleita.
* Tiekuntien yhteystiedot ja säännöt ilmoitettava Yksityistierekisteriin.
* Tienkäytön rajoituksista tehtävä ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään.

 

Lue lisää 19.10.2018 lehdestä