Raskausajan stressi on tärkeä tunnistaa – Eeva-Leena Kataja väittelee äidin stressioireista

0
Jack Russelin terrieri Ron huolehtii osaltaan siitä, että Eeva-Leena Katajalla on itsellään mahdollisuus päästä eroon turhasta stressistä.
Jack Russelin terrieri Ron huolehtii osaltaan siitä, että Eeva-Leena Katajalla on itsellään mahdollisuus päästä eroon turhasta stressistä.

PÖYTYÄ. Pöytyäläinen Eeva-Leena Kataja väittelee lauantaina Turun yliopistossa äidin stressioireiden yhteydestä hänen työmuistinsa toimintaan ja vauvan kasvojenilmeiden käsittelyyn. Psykologian alaan kuuluva työ on osa laajaa 4000 perheen FinnBrain -syntymäkohorttitutkimusta. Tutkimuksessa on mukana myös yli 200 perhettä Auranmaan alueelta.

Kataja tutki muun muassa sitä, miten kahdeksan kuukauden ikäiset vauvat reagoivat pelokkaisiin, iloisiin tai neutraaleihin kasvojenilmeisiin ja vaikuttavatko äidin raskausajan tai synnytyksen jälkeiset stressioireet vauvan tarkkaavaisuuteen.
Kävi ilmi, että vauvat reagoivat pelokkaisiin kasvonilmeisiin voimakkaammin, jos äidillä oli ollut stressioireita.

Tyttö- ja poikavauvoilla osa reaktioista oli erilaisia. Äidin synnytyksen jälkeen kokemat ahdistusoireet olivat yhteydessä poikavauvojen taipumukseen siirtää tarkkaavaisuus useammin pois kasvoista, kun taas tytöt jäivät katsomaan niitä.

–Voi olla, että äidin oireet herkistävät poikavauvoja tarkkailemaan ympäristöään kun taas tytöt saattavat seurata tarkemmin sosiaalisia ärsykkeitä. Näiden tulosten merkityksestä lapsen myöhemmälle kehitykselle ei kuitenkaan voida sanoa vielä mitään, ja siksi tarvitaankin pitkittäistutkimusta aiheesta, Kataja toteaa.

Hän korostaa myös että raskausajan stressi on vain yksi monista muuttujista, jotka vaikuttavat näihin asioihin.

 

Lue lisää 23.11.2018 lehdestä