Kakarlammen myyntiaikomus närkästyttää

0

PÖYTYÄ. Pöytyän perussuomalaisten valtuustoryhmä paheksuu kunnan aikeita harkita Kakarlammen ja Leirirannan virkistysalueiden myyntiä.

Farid Harala jätti valtuustoaloitteen, jossa esitetään, ettei myyntiaikeita pistetä toteen. Aloitteen mukaan useat kuntalaiset ovat ilmaisseet huolensa virkistyspaikkojen myyntiajatuksista. Harala pitää ehdotusta paikkojen myymisestä lyhytnäköisenä ja turhana. Hänen mielestään myynti ei palvele kuntalaisten etua.

–Kakarlampi on pidetty virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikka etenkin vanhemman väen ja lasten keskuudessa ja monelle vanhemmalle kuntalaiselle niitä harvoja kunnan virkistys- tai ajanviettopaikkoja, joita he yleensäkään käyttävät maksettujen veroeurojensa vastineeksi.

Monelle vähävaraisemmalle lapsiperheelle nämä (Kakarlampi ja Leiriranta) ovat Haralan mukaan tärkeitä matalan budjetin virkitystyspaikkoja.