Kyrön torille tulossa kivetystä, asvalttia ja ehkä myös esiintymislava

0
Ihan hyvältä tämä näyttää, arvioivat torisuunnitelmaan pikaisesti Kyrön torilla tutustuneet Raimo Maunu, Pekka Riikonen ja Erkki Urpo.

PÖYTYÄ/Kyrö. Kyrön torialueen kehittämissuunnitelmat etenevät. Kuntalaisilla ja muilla torinkäyttäjillä on nyt mahdollisuus kertoa mielipiteensä torisuunnitelmasta. Suunnitelmat ovat esillä Pöytyän kunnanviraston Kyrön ja Riihikosken toimipaikoissa sekä Kyrön Seudun Osuuspankissa.

Torialueen Kehityksentien puoleiselle sivulle suunnitellun esiintymislavan ohella näkyvin muutos nykyiseen torikuvaan on torin pankinpuoleiseen sivuun tuleva matala muuri, jonka avulla tasataan torialueen kaltevuutta. Samalla se erottaa liiketalon pysäköintipaikat varsinaisesta torialueesta.

Pöytyän tekninen johtaja Tarmo Rantanen kertoo muurin myös estävän nykyisen torialueen poikki Kyröntielle tapahtuvan sääntelemättömän autoliikenteen.

Torialuesuunnitelman on laatinut infrasuunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto Kon-Ins Oy. Suunnitelman toteuttamisen lasketaan maksavan kokonaisuudessaan 225 100 euroa (alv 0), josta Kyrön Seudun Osuuspankin osuus on 69 000 euroa.

Esiintymislavan kustannukset eivät ole mukana laskelmissa ja lava aiotaankin toteuttaa omana hankkeenaan vasta vuonna 2020.

 

Lue lisää 12.02.2019 lehdestä