AURA. Auran kirkkoneuvosto haluaa, että seurakuntaliitos Liedon tai Pöytyän seurakunnan kanssa toteutetaan jo vuoden 2021 alussa. Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia määräämään liitosneuvottelut alkamaan välittömästi.

Päätöksensä toisessa osassa kirkkoneuvosto päätti oma-aloitteisesti jatkaa liitosmahdollisuuksien selvittämistä Pöytyän ja Liedon seurakuntien kanssa. Ne on tarkoitus aloittaa marraskuussa. Ensisijainen liitossuunta on Lieto.

Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin näkemys on ollut, että liitos olisi aiheellista toteuttaa kuluvan valtuustokauden jälkeen vuoden 2022 alussa.

Näkemys perustuu tuomiokapitulin asettaman selvitysmiehen raporttiin, jonka mukaan Auran seurakunnalla ei ole edellytyksiä jatkaa eloaan itsenäisenä tämän valtuustokauden jälkeen. Tuomiokapituli oli pyytänyt seurakunnan lausuntoa selvitysraportista.