PÖYTYÄ. Pöytyän kunnalle laaditaan brändikäsikirja kunnan markkinoinnin ja ulkoisen viestinnän tueksi.

Brändikäsikirja on kunnissa yleisesti käytössä oleva strateginen ja ohjeellinen suunnitelma, joka sisältää sekä yleisemmän tason että yksityiskohtaisemman ohjeistuksen organisaation markkinoinnista ja ulkoisesta viestinnästä.

Kunnanhallitus päätti hankkia brändikäsikirjan markkinointiin erikoistuneelta palveluntuottajalta. Sen hankintahinta saattaa ylittää hankintalaissa mainitun kansallisen kynnysarvon, joten hankinta on kilpailutettava. Palveluiden hankinnan osalta kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa.

Kunnanhallitus nimesi tarkoitusta varten työryhmän, jonka virkamiesjäseniksi tulivat kunnanjohtaja Anu Helin, hallintojohtaja Paula Pekkola, sivistysjohtaja Marianne Mäkelä, elinvoimajohtaja Katariina Torvinen, tekninen johtaja Tarmo Rantanen, aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu, vt. perusturvajohtaja Susanna Ikola, digipäällikkö Petteri Ahokoski, kulttuurisihteeri Taina Myllynen ja hallintosihteeri Jussi Heinonen. Työryhmän luottamushenkilöedustajiksi valittiin Joonas Rantala ja Janne Rauhansuu.

Päätöksen taustalla on kuuden valtuutetun – Vilja Lahden, Eeva Arposen, Terhi Haapaniemien, Marika Loposen, Johanna Kuusenojan ja Janne Rauhansuun – kesäkuussa tekemä aloite viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatimisesta Pöytyän kunnalle.