Koski liikuttaa kuntalaisia elintapahankkeilla

0
Koski tunnetaan hyvistä liikuntamahdollisuuksistaan ja muun muassa Hevonlinnan ulkoilualueesta. Jatkossa liikuntamahdollisuudet sen kun paranevat. Kuva: AVL:n arkisto.

KOSKI. Koskelaisten lasten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia pyritään ensi vuonna parantamaan yhteensä kolmella eri hankkeella, joihin haetaan aluehallintoviraston tukea.

Hyvinvointilautakunta hakee avustusta lähinnä työikäisille suunnattuun ”Liikkuva aikuinen” ja ikäihmisten ”Ikiliikkujat” hankkeisiin. Kumpaankin kestoltaan kolmivuotiseen ja kokonaissummiltaan 10 000 euron hankkeeseen haetaan 5 000 euron tukea.

Varhaiskasvatus hakee omaan vuoden mittaiseen ja 10 000 euron suuruiseen hankkeeseensa 7000 euron tukea.

Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto kertoo hyvinvointilautakunnan hankkeiden tavoitteena olevan eri tavoilla toteutettavan matalan kynnyksen hyvinvointi- ja elintapaohjauksen järjestämisen.

–Kirjastoon voidaan hankkia lainattavaksi esimerkiksi hulavanteita sekä syke- ja askelmittareita. Parin viikon laina-aikana voi kokeilla, miten välineet sopivat itselle ja päättää vasta sen jälkeen niiden ostamisesta, kertoo Peuranto.

Varhaiskasvatuksen suunnittelemassa hankkeessa pyritään liikuttamaan sekä lapsia, heidän perheitään että myös ikäihmisiä. Tavoitteena on saada yhteistyöhön mukaan sekä kunnan eri toimialat että myös kolmannen sektorin edustajat.

Varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen toivoo erityisesti palvelukeskuksen sekä muidenkin ikäihmisten ja päiväkodin välisen yhteistoiminnan lisääntymistä.

–Lapset voivat esimerkiksi pallotella yhdessä pyörätuolissa istuvan ikäihmisen kanssa. Jo pelkkä lasten peuhaamisen seuraaminenkin virkistää varmasti palvelukeskuksen asukkaita, hän ennustaa.