PÖYTYÄ. Pöytyäläisillä on vielä suunnilleen maaliskuun ajan aikaa panna töpinäksi, jos mielii päästä osalliseksi lapsiperheille suunnatusta kannustuksesta ja tuesta. Pöytyä nimittäin jakaa viime vuoden tapaan vauvarahaa tänä vuonna syntyville pöytyäläisvauvoille. Vauvarahaa maksetaan 300 euroa syntyvää lasta kohden.

Pöytyä ryhtyi viime vuonna maksamaan vauvarahaa keskustan valtuustoryhmän ja keskustanaisten aloitteesta. Vauvarahan uskottiin luovan Pöytyästä lapsimyönteistä kuvaa ja osoittavan, että kunnan päättäjät arvostavat ja huolehtivat kuntalaisista. Vauvaraha nähtiin myös vetovoimatekijänä ja kunnan tulevaisuusmatka-ajatusta tukevana.

Vauvoja kaivataan kuntaan, sillä lapsimäärän vähentyminen on näkynyt myös Pöytyällä. Vuonna 2018 alle 15-vuotiaiden osuus oli 18,2 prosenttia, mikä on samaa luokkaa kuin vuonna 1987. 1980-luvun loppupuolella alkanut lapsimäärän kasvu saavutti huippunsa vuonna 1995, jolloin alle 15-vuotiaiden osuus oli noin 20,3 prosenttia. Tämän jälkeen lapsimäärä on vähentynyt saavuttaen toistaiseksi alhaisimman lukunsa vuonna 2011, jolloin alle 15-vuotiaiden osuus oli 18 prosenttia väestöstä. 2010-luvun alkupuolella lapsimäärä kasvoi hieman, mutta vuonna 2018 se kääntyi taas laskuun.

Viime vuonna vauvarahaa maksettiin Pöytyällä yhteensä 67 lapselle.