AURA. Auran kirkkoneuvosto ei pidä seurakunnan liittämistä Liedon seurakuntaan perusteltuna. Kirkkoneuvoston äänin 8–2 hyväksymän lausunnon mukaan liitos ei ole taloudellisesti järkevä eikä se vahvista seurakunnan toimintakykyä. Myös liitosaikataulua (1.1.2021) pidetään liian kireänä.

Lausuntoa pitäisi käsitellä Auran kirkkovaltuuston kokouksessa keskiviikkona. Sieltä lausunto etenee tuomiokapitulin käsittelyyn. Viimeinen sana liitosasiassa on Kirkkohallituksella.

–Liitos johtaisi selvitysmiehen esittämällä aikataululla toteutuessaan seurakunnasta vieraantumiseen, vapaaehtoistyön vähenemiseen ja edelleen jäsenkadon lisääntymiseen, kirkkoneuvoston lausunnossa todetaan.

Siinä muistutetaan, että seurakunnan tase oli viime vuoden lopulla 660 000 euroa ylijäämäinen, kassavaroja oli 840 000 euroa ja omavaraisuusaste 87 prosenttia.
Lausunnossa myönnetään, että seurakunnan taloutta joudutaan sopeuttamaan ja taloudenhoito on haastavaa tulevaisuudessa. Sopeutustoimina mainitaan luopumista toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä, jotta aluillaan oleva kirkkoremontti voidaan rahoittaa.

–Tämä tarkoittaa rivitalo-osakkeen, pappilan ja siihen kuuluvien peltojen laittamista myyntiin.

Kirkon korjauskuluiksi arvioidaan 0,5 miljoonaa euroa, josta avustus kattaa osan. Lainalla ja omalla rahoituksella katettavaksi jäisi 200 000 euroa.

Jos Auran seurakunnan lakkauttamiseen kuitenkin päädytään, kirkkoneuvoston mielestä liitos olisi toteutettava vaalikauden vaihteessa vuoden 2023 alussa.

–Haasteita on ja niihin puututaan tarvittaessa. Taseessa oleva ylijäämä ja vahva omavaraisuus antavat kuitenkin mahdollisuuden jatkaa toimintaa huolimatta kirkon korjaushankkeesta, lausunnossa päätellään.