Taas pohditaan, kuka saa viedä roskat

0
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta ei ole onnistunut tekemään jätteenkuljetuksesta päätöstä, joka olisi kelvannut hallinto-oikeudelle. Lautakunnassa pohditaankin taas, kuka kuljetuksen järjestää, kunnat vaiko kiinteistöjen haltijat.

AURA, MARTTILA, PÖYTYÄ, LIETO. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa on jälleen vireillä päätöksenteko kiinteiden jätteiden kuljetuksesta. Niiden, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisulla on voi olla vaikutusta, on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä 11.5. mennessä.

Jätehuoltolautakunta on jo kahdesti tehnyt päätöksen kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta, mutta lainvoimaa päätökset eivät ole saaneet.

–Kummallakin kerralla hallinto-oikeus on todennut, ettei ole pystytty osoittamaan lain vaatimien asetusten täyttyvän kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä, jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen selvittää.

Asiaa on vatvottu seitsemän vuotta. Pikaista päätöstä asialle ei edelleenkään ole odotettavissa, sillä korona sotkee lautakunnan kokoontumisia ja jätehuoltolakiinkin odotellaan muutoksia. Myös kunnista on Suhosen mukaan jo tullut pyyntöjä, että lausunnon jättämiseen saisi lisäaikaa.

Suhonen ei lähde arvuuttelemaan uuden lain sisältöä. Hän kuitenkin kertoo lakia valmistelevan työryhmän jossain vaiheessa esittäneen, että koko Suomessa siirryttäisiin kuntien järjestämään jätteenkuljetukseen. Toistaiseksi laki sallii sekä kiinteistön haltijan että kuntien järjestämän jätteenkuljetuksen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alueella käytetään kumpaakin järjestelmää. Lietekaivojen tyhjennyksessä ollaan siirtymässä kuntien järjestämään kuljetukseen. Tämäkään päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Kiinteiden jätteiden kuljetusta koskeva kuulutus on parhaillaan nähtävillä Turun kaupungin nettisivuilla osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset. Kuulutuksen yhteydestä löytyy myös asiasta aiemmin tehdyt selvitystyöt sekä ohjeet lausunnon jättämiseen.