Aurajoen matkailutiehanke etenee

0
Matkailutien varteen osuu monia kiinnostavia pysähdyspaikkoja, kuten Auran Koskipirtin alue. Kuva: Veeti Nurminen

AURA, PÖYTYÄ, ORIPÄÄ. Turusta Liedon, Auran ja Riihikosken kautta Oripäähän kulkevalle Aurajoen maisematielle ollaan hakemassa matkailutiestatusta. Hankkeesta on käynnistetty joulukuun loppuun saakka kestävä esiselvitys, jonka aikana on tarkoitus löytää organisaatio, joka ottaisi vetovastuun matkailutiehankkeesta.

Uusi Aurajoen matkailutie tarjoaisi puitteet niin auto- kuin pyörämatkailuun, vaikka varsinaista pyöräreittiä tiestä ei olla tekemässä. Turussa reitti kyltitettäisiin pyörätienä ja Liedossa se yhdistyy pyöräreitistöön, jota pitkin voi fillaroida vaikka Tammisaareen.

Aurassa voisi piipahtaa vaikkapa Koskipirtissä, Pöytyällä Vanhan Vehnämyllyn kahvilassa ja Oripäästä voisi edelleen jatkaa Kuhankuonolle tai Mellilän kautta Koskelle ja Hämeen Härkätielle, joka on myös matkailutie, hankkeen koordinaattori Päivi Joki-Heiskala luonnostelee.

–Tämän alueen vahvuuksia ovat maiseman lisäksi ikivanha historia, talot ja kylät. Niitä voisi tulevaisuudessa avata ihmisille.

Loistavana esimerkkinä matkailutiestä Joki-Heiskala mainitsee Saariston rengastien, josta on tullut suosittu kohde niin autoille kuin pyöräilijöille. Toisena esimerkkinä hän mainitsee Salon Matildedalin, jonka suosio suorastaan räjähti Helsingin Sanomien artikkelin myötä.

–Lähimatkailun suosio voi todella nousta kahviloilla, ravintoloilla ja pienillä putiikeilla höystettynä. Jos matkailijoita tulee, niin palvelut pystyvät kannattamaan.

Ja palveluita, kuten ravintoloita ja kahviloita tien varresta löytyy jo. Joki-Heiskalan mukaan ne vaativat mahdollisesti pientä viilausta ja aktiivista markkinointia. Ennen kaikkea Joki-Heiskala haluaa kuunnella alueen asukkaita, yrittäjiä ja muita vaikuttajia. Niinpä jokaisessa alueen kunnassa tullaan järjestämään elo-syyskuussa ideailtoja, joiden pohjalta palvelujen kehittämissuunnitelma lähtee muotoutumaan.

–Minimissään pitää olla toimivat nettisivut, ja tietä täytyy markkinoida messuilla ja tilaisuuksissa, Joki-Heiskala listaa.

Joki-Heiskala näkee paljon potentiaalia Aurajoen ja sitä seurailevan tiemiljöön yhdistelmällä, joka mahdollistaa vaikkapa suppailun, kalastamisen ja kahvila- ja ravintolapalveluista nauttimisen. Tärkeää olisi saada alueen kunnat sitoutumaan toimintaan useammaksi vuodeksi.

–Väylävirastolla on korkeat kriteerit matkailutiestatuksen myöntämiselle, mutta toistaiseksi he ovat näyttäneet vihreää valoa. Tie sopii matkailutieksi niin pituudeltaan, kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan kuin matkailuvetonauloiltaan. Tietysti uskottava suunnitelma tiestä matkailutuotteena tarvitaan myös.

Syksyllä kuntapoliitikkojen pöydälle

Meneillään olevan esiselvityshankkeen 23 000 euron kustannuksista kahdeksankymmentä prosenttia katetaan EU-osarahoitteisella Leader-tuella ja loput kustannukset jaetaan Liedon, Auran, Pöytyän ja Oripään kuntien kesken. Esiselvityksen aikana on tarkoitus kartoittaa nykyiset Aurajokivarren matkailupalvelut ja laatia suunnitelma niiden kehittämiseksi. Tärkeintä olisi saada kasaan kuntien välinen aiesopimus, joka määrittäisi sen, miten mahdollista matkailutietä hallinnoitaisiin ja miten kustannukset kuntien kesken jaettaisiin.

–Organisaatio voi olla yksittäinen kunta, johon muut kunnat tulevat mukaan rahoittamaan jollakin sopimuksella. Toisena vaihtoehtona on uusi kuntien perustama yhdistys, Joki-Heiskala valaisee.

Hankkeen käynnistäjänä on Aurajokisäätiö ja esiselvitystä hallinnoi Auran kunta.
Tällä hetkellä hankkeesta on käyty alustavia neuvotteluja Auran, Pöytyän ja Oripään kunnanjohtajien kanssa, jotka ovat näyttäneet vihreää valoa uusille neuvotteluille syyskuun alussa. Parhaassa tapauksessa kunnat luonnostelisivat syyskuussa ainakin viiden vuoden mittaisen sopimuksen hankkeen hallinnoinnista ja kustannuksista. Tämän jälkeen asia menee kunnanvaltuustojen päätettäväksi ja syksyn budjettineuvotteluihin, jotka voivat tässä taloustilanteessa olla haastavat.

–Kyse on verrattain pienistä summista per kunta suhteessa hyötyihin. Isompiin investointeihin ja kehitystyöhön on mahdollista hakea Leader-rahaa.

Päivi Joki-Heiskala toteaa matkailupalvelujen kehittämisen olevan tärkeä osa kuntien elinvoimaisuuden kehittämistä. Matkailutiestatus lisäisi alueen tunnettavuutta ja toisi lisää asiakkaita paikallisille palveluille.

–Tällä tiellä on mieletön kävijäpotentiaali Turussa.

Jos kaikki menee nappiin, Väyläviraston päätös matkailutiestä voisi tulla vuoden loppuun mennessä ja kylttejä tielle voitaisiin pystyttää ensi keväänä.
Veeti Nurminen