PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanvaltuusto käsittelee ensi maanantaina Pöytyän talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020–2022. Tasapainottamistyöryhmän sorvaama paketti sisältää toimintakatetta ja satunnaisia tuottoja vahvistavia keinoja miljoonamittakaavassa.

Talouden tasapainottamispaketti pitää sisällään myös kunnan henkilöstön lomautuksia, joiden otaksutaan tuovan yhteensä puolen miljoonan euron säästöt. Lomauttamisen vaihtoehtona on kahden viikon vapaaehtoisen talkoovapaan käyttäminen. Pöytyän kunnan palveluksessa on vakituista henkilökuntaa yhteensä 424. Vapaaehtoiset talkoovapaat tai lomautukset koskevat 260 työntekijää.

Säästöohjelma oli kesäkuun alussa kunnanhallituksen käsittelyssä, jolloin siihen tehtiin joitakin muutoksia. Päätösvalta on viime kädessä kunnanvaltuustolla.

Säästöpaketin taustalla on Pöytyän viime vuoden tilinpäätös, joka notkahti kolme miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Taloutta on tasapainotettava, sillä kunnilla on kuntalain perusteella alijäämien kattamisvelvoite neljän vuoden määräajassa. Neljän vuoden jälkeen talouden on oltava nollilla tai plussalla. Jos niin ei tapahdu, edessä on valtion määräämä kriisikuntamenettely.

 

Pöytyän säästöpakettiehdotus

Pöytyän talouden tasapainottamispaketissa (ehdotus) ovat mukana muun muassa seuraavat toimet vuosille 2020–2022.
* Lomautukset, talkoovapaat 500 000 euroa.
* Tarpeettomien kiinteistöjen myynti (mm. Leirirannan virkistysalue) 200 000 euroa.
* Peltoalueiden myynti 200 000 euroa.
* Kiinteistöverotuksen veropohjan kasvattaminen (kiinteistöinventointi) 120 000 euroa.
* Ateriavalmistuksen keskittäminen keskuskeittiöön 60 000 euroa.
* Markkinointibudjetin leikkaaminen 40 000 euroa.
* Henkilöstöresurssien tehostaminen 40 000 euroa.
* Kokoustamisen vähentäminen 30 000 euroa.
* Taksojen ja maksujen korottaminen 30 000 euroa.
* Ruokien kuljetus jäähdytettynä (kotiin toimitetut ateriapalvelut ikäihmisille) 30 000 euroa.
* Perhepäivähoitajien paikkoja ei enää täytetä 30 000 euroa.
* Vesihuollon taksojen korottaminen 20 000 euroa
* Taitotalon siivouksen uudelleenjärjestely 20 000 euroa.
* Kirjaston aineistomäärärahojen väliaikainen leikkaus 20 000 euroa.
* Yksityistieavustusten vähentäminen 20 000 euroa.
* Vuokra-asuntojen myynnit 20 000 euroa.
* Avustusten leikkaaminen 15 000 euroa.

 

Pöytyän kunnanvaltuusto käsittelee talouden tasapainottamisohjelmaa ensi maanantaina 22.6. kello 18 alkavassa kokouksessa. Kokous pidetään Kisariihessä.