Vaalea kirkko kelpaa Auran kirkkovaltuustolle

0
Auran kirkon peltikatto on jo saanut uutta maalia pintaansa. Seuraavaksi on seinien vuoro.

AURA. Auran kirkkovaltuustossa käytiin kirkon maalauksesta rapsakkaa sananvaihtoa, vaikkakin valtuusto asettui yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen kannalle kirkon värin valinnassa: ulkopinta on tarkoitus maalata astetta nykyistä vaaleammaksi.

Kirkkovaltuuston päätös menee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, joka lähettää värisuunnitelman kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

Maalausurakka käynnistettiin jo kesäkuussa. Urakoitsija Auralainen Oy maalaa parhaillaan kirkon peltikattoa ja tekee ulkomaalausta pohjustavia töitä seinustalla.

Kirkkoherra Torsten Sandberg painotti useaan otteeseen, että seurakunnan pitää noudattaa kirkkolakia, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, ettei pintamaalausta voi tehdä kirkon nykyisestä väristä poikkeavalla sävyllä ennen kuin kirkkohallitus on värisuunnitelman hyväksynyt.

Sandbergin tietojen mukaan tuomiokapituli pitää seuraavan kokouksensa 13. elokuuta, joten kirkkohallituksen sävypäätös voi mennä syyskuulle.

Arvo Laakso totesi, että virallinen prosessi pitää käydä läpi, mutta maalaushanke jatkuu siitä huolimatta vielä tänä kesänä.

–Museovirasto on jo ilmaissut olevansa myötämielinen värisuunnitelmalle.

Ilkka Soukka esitti pysymistä kirkon nykyisessä värisävyssä, ettei ulkoseinien maalaus veny syksyyn, jolloin maalausolot voivat olla kesäistä hankalammat. Soukan esitys ei saanut kannatusta.

”Kinaaminen on järjetöntä”

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Leppäkoski muistutti, että kirkon ulkoasun nykyistä vaaleampi sävy tarkoittaa palaamista vanhaan. Tällöin kirkon ulkoväri palautuu takaisin samalle vuosikymmenelle sisävärityksen kanssa. Sisäväritys on säilynyt samana 1950-luvulta saakka.

–Päätökset ovat olemassa ja maalarit töissä. Vaalea pohjamaali voidaan hyvin vetää jo tässä vaiheessa, linjasi Leppäkoski. Hän piti värijutuista kinaamista järjettömänä, kun kirkon maalaamisen kanssa ollaan muutenkin myöhässä.

Tommi Pasto kyseli, mitä sitten tapahtuu, jos kirkon seiniin ”huiskitaan nykyistä vaaleampaa väriä”.

Laakso tuki Leppäkosken näkemystä ja muistutti, että kirkko on seurakunnan omaisuutta ja seurakunta määrää rakennuksen värin.

–Kun rakennus maalataan, sitä suojellaan.

Sandberg muistutti seurakunnan velvollisuudesta noudattaa voimassa olevaa kirkkolakia ja kirkkohallituksen vahvistusta värisuunnitelmaan. Hän väläytti mahdollisuutta maalaustöiden keskeyttämiseen tarvittaessa jopa virka-avun voimin, jos toimitaan ennen vahvistusta.

Eija Varjonen puheenjohtajaksi

Ennen värisävykeskustelua kirkkovaltuusto valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Eija Varjosen aiemman puheenjohtaja Outi Leinon menetettyä vaalikelpoisuutensa. Leino on muuttanut pois Aurasta. Varjosen toimikausi kattaa kuluvan vuoden loppuosan. Varapuheenjohtaja on Ari Vilén.

Seurakunnan taloushallinnon tehtävät aiotaan hoitaa yhteistyösopimuksella Liedon seurakunnan kanssa. Auran seurakunta liitetään Liedon seurakuntaan ensi vuoden alussa.
Piispan vaalin maallikkovalitsijoiksi kirkkovaltuusto valitsi Arvo Laakson, Taru Sahlan, Eija Varjosen ja Ari Vilénin.