Auran säästölista koostuu pienistä puroista – Esityslistalla 1,3 miljoonan leikkaukset

0

AURA. Auran kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen säästölistan, jossa kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle esitetään yhteensä noin 1,3 miljoonan euron leikkauksia kunnan menoihin. Säästölista on saatu kasaan pienistä puroista. Osa suunnitelluista leikkauksista on kuitenkin sellaisia, jotka vaativat lisäselvityksiä ja myös kuntalaiskuulemisia. Lisäselvitettäviä asioita ovat syyskuun alussa käynnistyvä kouluverkkoselvitys sekä erityisopetuksessa olevien kotiuttaminen.

Esitetyt säästöt jakautuvat eri vuosille siten, että tälle vuodelle esitetään noin 327 000 euron, vuodelle 2021 noin 538 000 euron ja vuodelle 2022 noin 450 000 euron leikkauksia. Vuoden 2021 leikkauksista noin 100 000 euron osuus vaatii erillisiä päätöksiä, mikä heijastuu myös vuodelle 2022.

Esitettävät leikkaukset pitävät sisällään muun muassa lehtitilausten lakkautuksia sekä majoitus- ja ravitsemispalveluista, henkilöstön tyky-seteleistä, koulutuksista ja ostopalveluista luopumisia. Leikkauksia tehdään lisäksi yhdistysavustuksiin, työllistettyjen palkkakuluihin ja matkakuluihin. Markkinoinnin asiantuntijapalveluista aiotaan leikata 20 000 euroa ja investoinneista tänä vuonna 55 000 euroa.

Kunnassa on jo kilpailutettu koulukyydit ja annettu hankintakielto. Sijaiskustannuksista pyritään säästämään, mutta pelkona on, että koronatilanteen vuoksi sijaiskustannukset tulevat räjähtämään. Säästölistaan sisältyy myös tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja talkoovapaita. Kirjastotoimi on löytänyt 10 000 euron säästöt. Kunnassa tehdyn linjauksen, jonka mukaan päivähoitoa tarvitsevat alle 3-vuotiaat sijoitetaan ensisijaisesti perhepäivähoitoon, uskotaan myös tuovan säästöjä.

Kahden miljoonan kassavaje

Auran kunnan aiempina vuosina tekemät säästötoimet näyttivät jo kääntävän kunnan talouden tasapainoon, mutta korona ja sotemenot ovat jälleen kääntäneet kunnantalouden heikompaan suuntaan.

–Valtiovarainministeriön arvio on, että meiltä tulee tänä vuonna puuttumaan miljoona euroa verotuloista, hallintojohtaja Tuija Pellosmaa kertoo yhteensä noin kahden miljoonan euron kassavajeesta.

Verotulomenetysten lisäksi kunnan taloutta koettelee Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kustannusten kasvu sekä kunnan oman sosiaalitoimen budjetoimattomat menot. Sosiaalitoimen budjettiin on tälle vuodelle tulossa noin miljoonan euron ylitys.

–Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus pystyisi tilanteen pelastamaan, Pellosmaa sanoo mutta kuntien tämänhetkisen tilanteen tuntien hän ei laita liikaa toivoa harkinnanvaraisen saamiseen.