Seurakunnan toiminta Tarvasjoella jatkuu, vaikka kappeliseurakunta lakkautettaisiinkin

0
Tarvasjoen kirkossa kuultiin viime torstain tilaisuudessa seurakuntalaisten ajatuksia kappeliseurakunnan mahdollisesta lakkauttamisesta.

LIETO/Tarvasjoki. Liedon kirkkoherran Risto Leppäsen mukaan uutista Tarvasjoen kappeliseurakunnan mahdollisesta lakkautuksesta ei pidä lukea niin, että Tarvasjoen kirkon ovet oltaisiin laittamassa säppiin ja valot sammuttamassa. Hän toivoisi asiaa katsottavan siltä kantilta, että jonkin lakkauttamisen sijaan nyt ollaan perustamassa kirkkoalueita.

–Tavoite on ylläpitää seurakunnan toimintaa eikä hallintoa. Hallinto ei ole se ydinjuttu, minkä vuoksi seurakuntaan kuulutaan, Leppänen sanoo ja lupaa, että seurakuntaelämä tulee jatkumaan Tarvasjoella vireänä.

Hän toteaa evankelisluterilaisessa kirkossa elettävän aika isoa toiminnallista, taloudellista, rakenteellista ja hengellistä muutosta, minkä vuoksi myös Liedon seurakunnan tulee varautua tulevaisuuteen viisaasti.

Tarvasjoen kirkossa viime torstaina järjestetyssä kuulemistilaisuudessa Inkeri Vyyryläinen totesi tiedon mahdollisesta kappelin lakkautuksesta tulleen seurakuntalaisille kuin pommi. Hän katsoi lakkautuksen tapahtuvan liian nopeasti ja pelkäsi vapaaehtoistyön hiipuvan.

–Pitää olla tutut ihmiset vapaaehtoistoimintaa tukemassa, Vyyryläinen sanoi ja muistutti, että Tarvasjoelta on hankala ilman omia kyytejä liikkua seurakunnan muualla järjestettäviin tapahtumiin.

Hanna Isotalo kysyi, onko Liedon seurakunnalla tarvetta ja varaa häivyttää Tarvasjoen kappelin omaleimaisuus. Leppänen uskoi identiteetin säilyvän vaikka kappelin status muuttuukin. Hän myös pyrki vakuuttamaan kuulijat siitä, ettei tarkoituksena ole tukahduttaa toimintaa Tarvasjoella.

–Ei ole olemassa me ja ne, vaan me, Leppänen painotti ja totesi vapaaehtoistoiminnan säilymisen olevan koko seurakunnan yhteinen haaste.

Simo Tapani kysyi, miten kappeliseurakunnassa toimineet tiimit voivat jatkossa toimia, jos niitä ei enää virallisesti valita. Leppäsen mukaan vapaaehtoistiimit voivat jatkaa, mutta yksityiskohdat tiimien jäsenten nimeämisestä ovat vielä valmisteilla. Toistaiseksi on ehditty keskustella vasta siitä, että kirkkoaluille tulee vastuupapit ja omat suntiot. Muita tehtäviä jaetaan työaloittain niin, että muu henkilöstö kiertää koko seurakunnan alueella.

–Myös luottamushenkilöt ovat isosti vastuussa siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu, Liedon kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Mikkonen sanoi ja totesi, että aktiivisia seurakuntalaisia tarvitaan mahdollisimman paljon viemään seurakunnan toimintaa eteenpäin.