Tarvasjoen HVK:n toiminta jatkumassa kunnallisena

0
Liedon kunta aikoo tekemänsä selvityksen perusteella jatkaa Tarvasjoen Hyvinvointikeskuksen toimintaa kunnallisena toimintana. HVK:n vanhaan osaan jopa väläytellään pientä remonttia ja aikeissa on tehdä HVK:sta monitoimijainen kylätalo.

LIETO/Tarvasjoki. Lieto on luopumassa ajatuksesta lakkauttaa Tarvasjoen Hyvinvointikeskuksen toiminta kunnallisena toimintana ja myydä tai vuokrata kiinteistö ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta on HVK:sta tehdyn selvityksen pohjalta tehnyt toimenpide-ehdotuksen HVK:n toiminnan jatkamisesta pääsääntöisesti nykyisillä palveluilla vuoteen 2 030 asti, jolloin Tarvasjoen palvelurakennetta tarkastellaan uudelleen väestökehitykseen perustuen. Kunnanhallitus on myös jo merkinnyt hyvinvointikeskuksen selvityksen ja toimenpide-ehdotukset tiedokseen.

Toimenpide-ehdotuksessa esitetään HVK:n Ketolan osaston peruskorjauksen 50 000 eurolla. Tavoitteena on kehittää kiinteistöä Tarvasjoen ”kylätaloksi” monitoimijaisena keskuksena.

HVK:n ateriapalveluja ehdotetaan ulkoistettaviksi, mikäli palveluntuottaja saadaan HVK:n tiloihin ja aukioloaikoja voidaan laajentaa kilpailukykyisin hinnoin. Myös kiinteistöhuollon ulkoistamista esitetään selvitettäväksi.

Toimenpide-ehdotuksessa asetetaan tavoitteekseen tukea Start up -sivuelinkeinoja, pienyrityksiä ja perheyrityksiä esimerkiksi kiinteistöhuollon-, ateria-, majoitus- ja matkailu-, siivous- ja hyvinvointi- sekä liikunta-, luonto- ja harrastuspalvelujen palvelutoimintaan työpaikkojen luomiseksi Tarvasjoen alueelle etenkin kotitalouksien tarpeisiin.

Niin ikään yhdistysten mahdollisuutta tuottaa palveluita ikääntyvälle väestölle esimerkiksi saatto- ja asiointipalvelujen, kotipalvelujen, kohtauspaikkojen emännöimiseen, liikunnan, päivätoiminnan ja harrastustoiminnan lisäämiseksi aiotaan tukea. Myös hyvinvointialan yritystoimintaa aiotaan mahdollistaa HVK:ssa.

Kaiken tämän lisäksi toimenpide-ehdotuksessa esitetään Tarvasjoen asuntotonttien markkinointikampanjan aloittamista Tarvasjoen väestökehityksen kääntämiseksi positiiviseksi. Tavoitteena on 2–4 uutta perhettä vuodessa.