KOSKI. Westas-konsernin Kosken sahalla on päätetty sahanlinjan ja kuivaamoiden parannus- ja laajennusinvestoinneista. Investoinneilla on tarkoitus nostaa sahauksen tehokkuutta, kuivauskapasiteettia ja varastointiolosuhteita.

Investointien arvo nousee lähes neljään miljoonaan euroon. Investointien toteutus on alkanut tänä syksynä.

Yhtiössä katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen korona-epidemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta. Erityisesti kuusisahatavaran kysyntä on kasvanut vakaasti Länsi-Euroopassa ja Kauko-Aasiassa ja sen valmistuksen osuutta tullaan jatkossa lisäämään.

Westaksen tiedotteen mukaan talouden elvytys ja kotitalouksien korjausrakentaminen ovat vaikuttaneet sahatavaran kysyntään positiivisesti. Myös sahojen sivutuotteiden kysyntä on vakaasti kasvavaa fossiilisten polttoaineiden tukien ja verotukien pienentyessä.