Koneistamo Vehviläinen elää ajan ja alan muutoksessa

0
Koneistamo Vehviläisen Petri Vehviläinen on Varsinais-Suomen vuoden nuori yrittäjä. Uusi CNC-sorvi on yrityksen viime vuoden investointeja.

LOIMAA/Mellilä. Koneistamo Vehviläisen Petri Vehviläinen, 34, pitää valintaansa Varsinais-Suomen nuoreksi yrittäjäksi hienona huomionosoituksena metallialan alihankintayritykselle. Vehviläinen toteaa, ettei koneistamo ole välttämättä kovin tuttu kuluttajille, yrityksen asiakkaat nimittäin ovat pääasiassa toisia yrityksiä. Pitkäaikaisimpien asiakkaiden kanssa yhteistyötä on tehty koneistamon alkuajoista alkaen.

Yritys tekee asiakkaille eri materiaaleista tarvittavia osia kuten akseleita tai holkkeja. Kappalekoot vaihtelevat Vehviläisen mukaan kevyestä keskiraskaaseen eli noin parinsadan gramman painoisesta noin 200 kilon painoiseen. Sarjakoot vaihtelevat kymmenestä kappaleesta 2000 kappaleeseen.

–Lisäksi teemme kokoonpanotöitä, Vehviläinen kertoo.

Mukana alan kehityksessä

Vehviläisen mukaan yrityksen valttikortteja on joustavuus. Hän pitää asiakkaita yhteistyökumppaneina.

–Asiakkaiden tarpeita palvelemme ja kehitämme yhteistyössä heidän tuotteitaan, Vehviläinen toteaa ja kertoo asiakkaiden tarpeiden vaikuttavan muun muassa yrityksen konehankintoihin.

Ajan tasalla alan uutuuksista Vehviläinen on pysynyt muun muassa kiertämällä messuilla Japanissa ja Etelä-Koreassa.

–Koko ajan täytyy pyrkiä kehittymään. Ala menee vauhdilla eteenpäin, eikä kelkasta voi jäädä.

Koneistamo Vehviläinen tekee myös yhteistyötä Novidan ammattiopiston kanssa. Vehviläinen kertoo hiljakkoin juuri pitäneensä etänä oppitunnin kestävästä kehityksestä ja raaka-aineiden kierrätyksestä. Yrityksessä käy myös opiskelijoita työharjoittelussa ja yritysvierailuilla.

Ammatillisen koulutuksen uudistus ei Vehviläisen kokemuksen mukaan ole ollut ihan loppuun asti ajateltu. Hän toteaa, että isoilla yrityksillä on pienyrittäjiä paremmat edellytykset ottaa koulutuksesta vastuuta. Tällöin isot yritykset pääsevät myös valitsemaan parhaimmat työntekijät alalle pyrkivistä. Työntekijöistä alalla on muutoinkin kova kilpailu. Vehviläinen toteaa, ettei ala houkuttele nuoria, koska monella on alasta vanhoja ja vääriä mielikuvia.

–Minä kutsun tätä siistiksi sisätyöksi.

Ennakoitavuus heikentynyt

Kovasti kilpailtu metalliala on myös suhdanneherkkä, mutta Vehviläinen kiittelee töitä olleen tasaisesti. Vuoden 2008 taantuman jälkeen tosin maailma on muuttunut ja yritysten on pitänyt sopeutua siihen, että tulevan ennakointi on käynyt vaikeammaksi.

–Tilauskannat ovat nykyään lyhyet. Mutta meilläkin on koko ajan ollut töitä ja olemme kasvaneet, vaikka tilauskanta on ollut lyhyt, Vehviläinen toteaa.

Koronan hän arvioi vaikuttavan alalla viiveellä.

–Kesään asti töitä on ollut normaalisti, mutta nyt näkyy pientä epävarmuutta. Alkuvuosi on kysymysmerkki.

Vehviläinen on toisen polven yrittäjä. Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin vuonna 2011. Tämän jälkeen Vehviläinen on muun muassa laajentunut yrityksen toimitiloja ja uudistanut konekantaa.

Parasta yrittäjyydessä on Vehviläisen mukaan se, että saa viedä omaa ajatusta läpi ja toimia oman linjan mukaan.

–Tuo tämä vastuutakin. Vastuu täytyy kantaa omista päätöksistä.