KOSKI. Kosken ensi vuoden talousarvio ei sisällä suuria hankkeita. Paloaseman rakentaminen on ollut kuluvan vuoden suurhanke ja päiväkotikin on vain muutaman vuoden ikäinen. Ensi vuonna on tarkoitus vetää henkeä suurista investoinneista. Kosken kunnanvaltuusto käsittelee talousarvioehdotusta maanantaina.

–Toiminnallisesti ensi vuosi mennään samalla sapluunalla kuin tänäkin vuonna. Suuria hankkeita ei ensi vuonna ole, eniten satsataan infran rakentamiseen ja korjaamiseen, sanoo kunnanjohtaja Jukka Matilainen.

Sahatien alueen viemäriverkkoa rakennetaan 20 000 eurolla ja sahan alueen vesijohtoa 20 000 eurolla.

Koulukeskuksen korjaukseen on budjetissa varattu yhteensä 75 000 euroa ja Talolan koulun julkisivukorjaukseen 5000 euroa. Urheilupuiston Vehnä- ja Kaurapolun päällystämiseen on varattu 29 000 euroa ja Tehtaantien pohjarakentamiseen 37 000 euroa.

Teknisen puolen investoinnit ovat kokonaisuudessaankin sangen maltilliset, 466 000 euroa.

Varovainen arvio

Hevonlinnan ulkoilualueen kehittämiseen on varattu 60 000 euroa, jos hankkeelle saadaan 30 000 euron avustus.

Infran korjaamisen ja rakentamisen lisäksi ensi vuoden painopisteitä on kuntastrategian jalkauttaminen ja valmistautuminen tuleviin rakenteellisiin muutoksiin eli käytössä sote-uudistukseen. Talousarvio valmistautuu soteen muun muassa nostamalla terveyden edistämisen painopisteeksi.

Rahoituspuolen arvioinnissa budjetti on maltillinen.

–Arvio verotulojen kertymästä on hyvin varovainen, Matilainen painottaa.

Varovaisuutta selittää myös edelleen jatkuva koronapandemia, joka vaikeuttaa talouden ennustamista. Matilainen kuitenkin uskoo, ettei se aiheuta ensi vuonna ainakaan suurempia ongelmia kuin kuluvana vuonna.

–Monenlaisia sovelluksia on jouduttu koronan vuoksi tekemään, mutta palvelut ovat silti pyörineet. Myös ensi vuonna kuntapalvelut toimivat oli koronaa tai ei, Matilainen sanoo.

Vahva talous

Talousarvion mukaan nykyisellä 20 prosentin veroprosentilla ja voimassa olevilla kiinteistöveroprosenteilla kunnan kassaan kertyisi ensi vuonna verotuloja 7 190 000 euroa. Valtionosuuksia kunta saisi hieman enemmän eli 8 593 723 euroa.

Kosken talous on edelleen vahvalla pohjalla. Omavaraisuusaste oli viime vuoden päättyessä 77,35 prosenttia eikä kunnalla ollut pitkäaikaista lainaa. Kun vuoden 2019 alijäämä liitetään edellisten vuosien yli-/ alijäämän tilille, on tilillä ylijäämää 3 520 042 euroa.

Ensi vuoden talousarvion vuosikate on 657 700 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 792 755 euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista siis 82, 96 prosenttia.

Talousarviossa tilikausi on alijäämäinen 106 439 euron verran. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämästä.