Marttilassa pohditaan lisätuulivoimaa

0
Marttilassa on jo jonkin aikaa keskusteltu mahdollisuudesta rakentaa lisää tuulivoimaa. Asia nousi esille myös viime valtuuston kokouksessa, missä kokoomuksen valtuustoryhmä teki aloitteen tuulivoimapuiston rakentamisesta Heikolaan. Eeva Korimäki on yksi aloitteen allekirjoittajista.

MARTTILA. Tänä vuonna avatusta Verhonkulman tuulivoimapuistosta saadut kokemukset ovat nostaneet Marttilassa keskustelua, mahtuisiko kuntaan lisääkin tuulivoimaa. Asiasta on käyty epävirallisia keskusteluja ja tuulivoiman lisärakentamista on pohdittu myös kunnanhallituksessa.

Asia nousi taas esille edellisessä valtuuston kokouksessa, kun kokoomuksen ryhmä teki aloitteen tuulivoimapuiston rakentamisesta Heikolaan Salon rajalle.

Alue on kooltaan noin 220 hehtaaria, joten sinne saattaisi mahtua jopa 20 tuulivoimalaa. Alueella on kymmenkunta maanomistajaa, joista kunta on yksi. Marttilankorven eräreitistö jäisi alueen ulkopuolelle.

Ei kaavassa

Tuulivoiman rakentamista säätelee muun muassa tuulivoimavaihemaakuntakaava. Kaavassa olevat alueet on jo valmiiksi todettu tuulivoimalle sopivaksi. Heikolan alue ei kuulu tuulivoimavaihemaakuntakaavaan.

–Vaikka alue ei kuuluisi tuulivoimavaihemaakuntakaavaan, se ei estä tuulivoiman rakentamista, jos alue todetaan sellaiseen sopivaksi, Marttilan kunnanjohtaja Carita Maisila kertoo.

Toinen keskusteluissa ollut alue on Virpimäen alue, joka kuuluu tuulivoimavaihemaakuntakaavaan. Alue sijaitsee suurimmaksi osaksi Pöytyän puolella, mutta ulottuu myös Marttilan puolelle.

–Jos tuulivoimaa lähdetään rakentamaan Virpimäelle, olisi järkevä selvittää voisiko aluetta laajentaa ja olisiko Pöytyällä halua tarkastella aiempia päätöksiään uudelleen ja lähteä rakentamaan aluetta yhteistyössä, Maisila pohtii.

Jos tuulivoimaa päädytään rakentamaan Heikolaan, olisi Maisilan mukaan järkevä selvittää yhteistyömahdollisuuksia Salon kanssa, sillä alue sijaitsee aivan Salon rajalla.

Piristystä talouteen

Mikäli Marttilasta löytyy alue, jonne tuulivoiman lisärakentaminen on mahdollista, olisi sillä merkitystä myös kunnan talouden kannalta.

Laskelmien mukaan kuusi tuulivoimalaa tuottaa kunnalle noin 150 000 euroa vuodessa. Lisäksi tulevat rakentamisvaiheen työllistävät vaikutukset.

Eeva Korimäki , joka on yksi aloitteen allekirjoittajista, näkee tuulivoimassa paljon taloudellisia mahdollisuuksia.

–Pohjanmaalla on kuntia, joiden talous on pelastettu tuulivoimaloiden avulla, hän muistuttaa.

Heikolan alueella on kymmenkunta maanomistajaa. Korimäki on itse keskustellut muutamien maanomistajien kanssa.

–Yleisvaikutelma on ollut, että Marttilassa suhtaudutaan tuulivoimaan myönteisesti, hän toteaa.

Tuulivoiman lisärakentamista käsitellään seuraavaksi kunnanhallituksen tulevassa kokouksessa.

–Katsotaan sekä Virpimäen että Heikolan alueen mahdollisuudet. Pitää myös muistaa, että asumiselle ei saa tulla tuulivoimasta haittaa, vaikka se hyvä tulonlähde olisikin. Myös Marttilankorven eräreitistö pitää turvata, Maisila muistuttaa.