ORIPÄÄ. Kunnanjohtaja Timo Tolppasen mukaan talousarvioesitys vuodelle 2021 pitää vahvan lupauksen itsenäisestä Oripään kunnasta. Kuluvan vuoden osalta kunta on tekemässä ylijäämäisen tilinpäätöksen, jolloin taseeseen aiemmin kertynyttä noin 600 000 euron alijäämää saadaan pienemmäksi.

–Oripää on yhteisöllinen kunta ja kaikkien toiminta vaikuttaa ylijäämäiseen tulokseen. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat alittumassa ja valtiolta olemme saaneet koronatukea, Tolppanen selvittää.

Talousarvion 2021 vuosikatteeksi arvioidaan 695 405 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 220 542 euroa. Vuosikate ylittää poistot yli 200 000 eurolla. Jotta kunnan talous on tasapainossa, vuosikatteen pitää olla poistoja suurempi.

Talousarvio on laadittu 21,0 tuloveroprosentilla. Verotulojen ennakoidaan nousevan 1,3 prosenttia. Valtionosuuksien arvioidaan pysyvän ennallaan.

 


Lähipalvelut turvataan

Kunnanjohtaja lupaa, että terveyspalvelut turvataan Oripään terveysasemalla ja muitakin lähipalveluja kehitetään perusasioita vahvistamalla.

–Terveyspalveluissa on paljon kehitettävää. Nykyiseen sopimukseen on saatava muutos. Emme voi vain odottaa sotea. Säästölinjoja löytyy muualtakin kuin Oripään terveysaseman kesäsulusta.

Tolppasen mielestä kunnan varoja pitää ohjata kohteisiin, joiden odotetaan tuovan työtä ja toimeentuloa kuntalaisille.

–Päätöksenteon on aina perustuttava avoimuuteen ja riittäviin selvityksiin, hän painottaa.

Tolppanen katsoo, että Loimaan seutukunta selviää tulevaisuudesta vain verkostoitumalla. Tästä syystä Oripää on valmis antamaan ja luomaan palveluja yli kuntarajojen.

–Oripään kunta onkin kuin yritys. Olemme valmiit muuttamaan suunnitelmia nopeasti tarpeen niin vaatiessa.

Kunnan hallinnon tulee Tolppasen mukaan keskittää toimintaansa uusien yritysten houkuttelemiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi.

Monista peruskorjaustarpeista Oripää aikoo selvitä hyvällä suunnittelulla.

Budjettiesityksen noin puolen miljoonan euron investointiosan suurin kohde on Krapurannan haara siirtoviemäriin, 100 000 euroa. Kaavateitä rakennetaan ja kunnostetaan 90 000 eurolla. Koulukujan rivitaloa on tarkoitus peruskorjata 85 000 eurolla. Kustaantien kattoremonttiin esityksessä on varattu 40 000 euroa.

Kunnan omistukseensa hankkimaa vanhaa kauppakiinteistöä puretaan 20 000 eurolla ensi vuonna ja 130 000 eurolla vuonna 2022. Koululle rakennettavan tavarahissin arvioidaan maksavan 24 000 euroa. ATK-ohjelmia hankitaan 25 000 eurolla. Kunnallistekniikkaa rakennetaan Uitonmäen asuntoalueelle 30 000 eurolla.