Anu Helin irtisanoutui Pöytyän kunnanjohtajan virasta

0

PÖYTYÄ. Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin on irtisanoutunut virastaan sunnuntaina. Virkasuhde päättyy 14. helmikuuta, mutta virantoimitusvelvollisuus on jo päättynyt virkavapauden vuoksi 25. tammikuuta.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Rauno Kajanderin (kesk) allekirjoittaman tiedotteen mukaan irtisanoutuminen on tapahtunut yhteisymmärryksessä johtajasopimuksen perusteella. Johtajasopimus takaa Helinille vuoden palkkaa vastaavan erokorvauksen.

Johtajasopimuksessa on sovittu, että ”mikäli kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä toteavat, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta, kunnanjohtaja irtisanoutuu 12 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvausta vastaan. Erokorvaus sisältää irtisanomisajan palkan.”

Pöytyällä pidettiin 24.1. palaveri, jossa Kajander, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pentti Wärri (kok), kunnanhallituksen henkilöstöjaoston puheenjohtaja Sanna Pitkänen (kok) ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston puheenjohtaja Veikko Niittymaa (kesk) neuvottelivat Helinin kanssa. Osapuolet totesivat kyseessä olevan johtajasopimuksessa mainittu johtamisen ristiriitatilanne.

Kunnanhallitus käsitteli johtajasopimukseen liittyviä asioita viime viikon tiistaina ja valtuutti Kajanderin ja Wärrin neuvottelemaan Helinin kanssa tämän irtisanoutumisesta johtajasopimuksen mukaisesti. Mirjami Flemmich (vas) esitti päätösehdotuksesta poiketen, ettei johtajasopimuksen erokorvausta voida soveltaa. Flemmich katsoi, että asiat olisivat vielä olleet neuvoteltavissa ja sovittavissa, ja piti kunnanjohtajan omana asiana, jos hän itse haluaa irtisanoutua. Flemmichin esitys raukesi kannattamattomana. Hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Pöytyän kunnanjohtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti hallintojohtaja Paula Pekkola.