AURANMAA. Viime vuosi oli Lounais-Suomen poliisille edellisvuotta kiireisempi. Rikoslakiin perustuvien ja liikennerikosten määrä kasvoi tuntuvasti vuoteen 2019 verrattuna. Sama ilmiö näkyi myös Auranmaalla, joskin Marttila teki poikkeuksen. Marttilassa rikosten määrä laski hieman tai pysyi samana kuin vuotta aiemmin. Myös Koskella muiden paitsi liikennerikosten määrä laski hieman.

Eniten Auranmaalla kasvoivat omaisuus- ja liikennerikosten määrät. Omaisuusrikoksia tehtailtiin erityisesti Aurassa, jossa omaisuusrikosten määrä kasvoi viime vuodesta peräti 41 prosenttia. Myös Pöytyällä ja Oripäässä omaisuusrikoksia tehtiin huomattavasti aiempaa enemmän.

Omaisuusrikoksissa huomio kiinnittyy erityisesti kiristysrikoksiin. Auranmaan kunnissa kiristysrikoksia on vuosittain kirjattu varsin vähän, mutta viime vuonna niitä kirjattiin yhteensä 49. Ilmoituksia kiristysrikoksista tuli poliisille kaikista Auranmaan kunnista, mutta eniten Pöytyältä (25) ja Aurasta (13).

–Kiristysrikosten lisääntyminen on koko valtakuntaa koskevaa ja liittyy Vastaamo-vyyhtiin. Muuta ilmiötä tässä ei ole taustalla, rikoskomisario Kristiina Kontio selvittää.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtiin tietomurto jo aiemmin, mutta julkisuuteen tapaus tuli vasta viime syksynä, kun kiristäjä alkoi julkaista potilastietoja Tor-verkossa.

Varkauksia lähes sata

Varkauksien määrä kasvoi Auranmaalla kaikissa muissa kunnissa paitsi Pöytyällä. Yhteensä varkauksia kirjattiin 97, kun vuotta aiemmin niitä oli 76.

Kontio toteaa omaisuusrikosten määrän kasvun kaikkinensa olleen melko huomattavaa.

–Näillä tiedoilla ei voi varmuudella sanoa, liittyykö tämä koronaan. Maalaisjärjellä ajatellen koronavuosi kuitenkin on tuonut omat taloudelliset haasteensa, hän sanoo.

Kontio toteaa poliisilla olleen viime vuonna tavallista enemmän myös niin sanottuja metelikeikkoja. Syynä lienee juhlinnan siirtyminen asuntoihin koronan suljettua baarit.

 


Pöytyä ja Oripää väkivaltaisimmat

Auranmaalla kotihälytysten kokonaismäärä kasvoi hieman. Viime vuonna niitä oli 143 ja vuotta aiemmin 137. Kasvu tuli Pöytyältä ja Oripäästä, sillä muissa kunnissa kotihälytysten määrä väheni.

Pöytyä ja Oripää kasvattivat myös Auranmaan väkivaltarikosten määrää. Toissa vuonna väkivaltarikoksia kirjattiin Oripäähän vain yksi ja nyt 15. Kontio yhdistää kasvun viime vuoden yleiseen tilanteeseen, eikä sitä voi hänen mukaansa yksilöidä yksittäistapauksiin.

Pahoinpitelyistä isompi osa tapahtui Auranmaalla yksityisellä paikalla. Näin oli myös viime vuonna, mutta julkisella paikalla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni nyt entisestään.

Oripään vauva- ja Pöytyän naissurma toivat Auranmaalle harvinaiset merkinnät henkirikoksista. Seksuaalirikosten määrä kasvoi Auranmaalla hieman. Yhteensä niitä kirjattiin kymmenen, joista lapsiin kohdistuvia oli viisi.

Rattijuopumuksia entiseen tapaan

Liikennerikosten määrän kasvu noudatteli Auranmaalla samaa suuntaa kuin koko Lounais-Suomessa, jossa liikennerikosten määrä nousi 22 prosenttia edellisvuodesta. Liikennerikosten määrä kasvoi erityisesti Pöytyällä ja Koskella.

Rattijuopumuksia kirjattiin Auranmaalle vain yksi enemmän kuin vuotta aiemmin, ja törkeiden rattijuopumusten määrä jopa laski lukuun ottamatta Koskea.