Pankkien vaatimukset harmittavat tiekuntia

0
Yksityisteitä käyttää jollain tasolla noin 70 prosenttia suomalaisista.

ORIPÄÄ. Suomen Tieyhdistyksen mukaan yksityisteiden tiekunnat ovat paikoin saaneet pankeilta kirjeitä, joissa kerrotaan, että tiekunnan pankkitili lakkautetaan ja uusi tili on avattava henkilön nimissä yritystilinä. Aikaa asian hoitamiseen on annettu vain kuukausi.

Monien yksityisteiden tieisännöinnistä vastaava oripääläinen TIKO-tieisännöitsijä Jukka Heinonen sanoo, että taustalla on Finanssivalvonnan pankeille antama ohjeistus asiakkaan tuntemisesta.

Tiekunnan tilin lakkauttamista ja uuden tilin avaamista koskevaan vaatimukseen Heinonen ei ole vielä itse törmännyt, vaikka pankit ovatkin muuttaneet tiekuntien tilien ehtoja ja tileille on tullut kuukausimaksuja normaalien tapahtumamaksujen ohessa.

Heinosen mielestä tiekunnalle ei tulisi missään nimessä avata tiliä yksityishenkilön nimellä.

–Tällainen tilanne aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tapauksissa, joissa tiekunnan tilin käyttöoikeudet muuttuvat, kuten voi tapahtua useinkin kun hoitokunnan jäsenet vaihtuvat. Lisäksi käyttöoikeutettuja tulisi aina olla useampi kuin yksi, jolloin toiminta ei keskeydy vaikkapa sairastumistapauksen johdosta.

Ilmeisesti on jo ollut tapauksia, joissa tilinhaltijan kuoltua tiekunnankin varat on perunkirjoituksessa luetteloitu vainajan varoiksi. Tiekunta voi jopa menettää rahansa tällaisessa tapauksessa.

–Tiekunta, joka on juridiselta muodoltaan yhteisetuus, kuten muun muassa vesialueiden osakaskunnat, tuntuu olevan pankeille vieras käsite. Olen nähnyt pankin ohjeen, jossa lainan myöntämisen yhteydessä vaaditaan yhdistysrekisteriotetta, vaikkei tiekunta voi sellaiseen rekisteriin kuulua.

–Jossain pankin kirjeessä taas puhuttiin tieosuuskunnasta. Kun vielä tiekunnat on yksityistielaissa säädetty verovapaiksi muuten kuin liiketoiminnan osalta, on soppa valmis.

TIKO-tieisännöitsijät Pirjo Hörkkö ja Jukka Heinonen joitakin vuosia sitten uusitulla Makkarkosken sillalla Oripään Peräsuontiellä.

Tiekunta tuottaa tienhoitopalveluja

Heinonen kertoo, että noin vuosi sitten pankit alkoivat laajasti tilin lakkauttamisen uhalla vaatia tiekunnilta Y-tunnusta. Sellainen oli vanhastaan hyvin pienellä osalla tiekuntia.

– Kun tunnuksia sitten lähdettiin hakemaan, verottaja pienen ruuhkan jälkeen ilmoitti, ettei tunnuksia myönnetä ilman erityisiä perusteita (liiketoimintaa tai palkkojen tai palkkioiden maksua). Itse tein Y-tunnushakemuksen parillekymmenelle tiekunnalle, joista yhdelle se myönnettiin, loput hakemukset hylättiin edellä mainitulla perusteella.

–Seuraavaksi alettiin paikoin vaatia asiakkaan tuntemistietoja joissakin tapauksissa tilin lopettamisen uhalla. Selvityksen jälkeen asia on yleensä tullut kuntoon.

Heinonen arvioi, että uuden yritystilin avaaminen saattaa myös olla kaikkien näiden vaatimusten vuoksi hankalaa sekä kallista.

–Olen kuullut ainakin sadan ja kahdensadan euron tilinavausmaksuista, omaa kokemusta tällaisesta ei onneksi vielä ole.

Suomessa on noin 55 000 tiekuntaa, jotka pitävät yllä maan mittavaa yksityistieverkostoa.

–Suomen Tieyhdistyksellä onkin vielä paljon tehtävää, jotta pankkien käytännöt saadaan yhteneväisiksi koko maassa eikä yksittäisten tiekuntien tarvitse jokaisen erikseen näiden asioiden kanssa kamppailla. Tiekuntien tarkoituksena on ainoastaan tuottaa osakkailleen sekä muillekin tienkäyttäjille tienhoitopalveluja mahdollisimman edullisesti, ei olla voittoa tavoitteleva yritys.


FAKTA

* Suomen 474 000 kilometrin kokonaistiestöstä yksityisteitä on 368 000 km ja niitä käyttää jollain tasolla ainakin 70 prosenttia väestöstä.
* Yksityisteiden varsilla on 700 000 asuntoa tai loma-asuntoa ja 90 prosenttia puista haetaan yksityisteiden varsilta.
Lähde: Suomen Tieyhdistys