Auran kunnantalon hankinta markkinaoikeuteen

0
Auran nykyinen kunnantalo on huonossa kunnossa eikä siellä ole tällä hetkellä juurikaan toimintoja. Uuden kunnantalon saaminen viivästyy ainakin puolella vuodella kunnanhallituksen keskeytettyä kilpailutuksen ja Mediset Hoivarakentajat Oy:n valitettua päätöksestä markkinaoikeudelle.

AURA. Auran kunnantalon rakentamista joudutaan puimaan markkinaoikeudessa. Puolueiden sekä viranhaltijoiden väliseksi kädenväännöksi muodostunut hanke tuli markkinaoikeuden ratkaistavaksi Mediset Hoivarakentajat Oy:n jätettyä kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeudelle valituksen kilpailutuksen keskeyttämisestä. Kilpailutuksen keskeyttämisestä päätettiin kunnanhallituksessa tammikuussa keskustan ja demareiden niukalla yhden äänen enemmistöllä.

Markkinaoikeuteen joutuminen viivästyttää Auran kunnantalon rakentamisen aloittamista vähintäänkin puoli vuotta. Notaari Kirsti Tunturi kertoo käsittelyaikojen olevan keskimäärin 6–7 kuukautta tapauksesta riippuen.

Käsittely voi johtaa monenlaisiin lopputuloksiin.

–Valitus voidaan hylätä, jättää tutkimatta tai hyväksyä kokonaan tai osittain, Tunturi kertoo.

Mikäli markkinaoikeus katsoo kunnan menetelleen väärin, kunnalle voi koitua myös sanktioita.

–Kunta saattaa joutua maksamaan hyvitysmaksun valittajalle. Yleensä se on noin 10 prosenttia hankinnan arvosta, Tunturi sanoo.

Kilpailutuksen keskeytyksestä erimielisyyttä

Kunnantalon asian käsittelyn aikana puolueet ovat päätyneet yksimielisyydestä erimielisyyteen ja viranhaltija vuorollaan on jättänyt eriävän mielipiteensä kunnanhallituksen päätöksistä. Viime viikon maanantaina kokoontuneelle kunnanhallitukselle hallintojohtaja Tuija Pellosmaa esitti aiemmin tehdyn kilpailutuksen keskeyttämispäätöksen kumoamista, mutta kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hylätä Hoivarakentajien oikaisuvaatimuksen.

Kunnanhallitus joutui kokoontumaan jatkokokoukseen, koska markkinaoikeudelle annettavaa vastausta ei oltu valmisteltu kunnanhallituksen enemmistön päätöksen mukaisella tavalla. Oikaisuvaatimusta käsitelleessä kokouksessa kunnanhallitus oli muutoin varsinaisessa kokoonpanossaan, mutta puheenjohtaja Jukka Leinoa (sd) tuurasi Ritva Vainio ja puheenjohtajana toimi Jouko Vähä-Rahka (kesk).

Vähä-Rahka kertoo, että kunnanhallituksen torstaina hyväksymä vastine markkinaoikeudelle on laadittu keskustan ja demareiden tammikuussa tekemän esityksen pohjalta. Tuolloin kilpailutuksen keskeyttämistä perusteltiin suunnitelmien teknisillä virheillä ja kustannusten kasvulla.

–Olemme luottavaisia, että olemme oikeassa, Vähä-Rahka sanoo.

Kunnan viranhaltijat ja kokoomus eivät ole asiasta samaa mieltä.

–Tekniset asiakirjat on tehty sen mukaan, mitä aiemmin on päätetty, niissä ei ole virhettä, tekninen johtaja Kari Tuohi sanoo.

–Kunnanhallituksen päätös keskeyttää hankinta ei perustu todellisiin ja painaviin syihin, joita hankinnan asianmukainen keskeyttäminen edellyttäisi, Pellosmaa puolestaan summasi esityksensä kunnanhallituksen tekemän päätöksen kumoamisesta.