Kirkonkulman koulun jatkopäätöksestä päänvaivaa – Ongelmana sanapari ”jatkaa nykyisellään”

0
Kirkonkulman koulun jatkosta tehty päätös aiheuttaa Aurassa päänvaivaa. Valtuuston päätökseksi tuli jatkaa koulun toimintaa nykyisellään kaksi seuraavaa lukuvuotta. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut jatkaa koulun toimintaa tismalleen nykyisen kaltaisesti, vaan ajatuksena on ollut, että jatkossa Kirkonkulmalla ei enää järjestetä erityisopetusta pienryhmälle.

AURA. Auran kunnanvaltuuston päätös jatkaa Auran Kirkonkulman koulun toimintaa nykyisellään kaksi seuraavaa lukuvuotta aiheuttaa päänvaivaa. Kunnanhallitus päätti olla panematta päätöstä täytäntöön ja jättää asian pöydälle odottamaan neuvoja Kuntaliitosta. Kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksymän esityksen pöydälle jättämisestä teki Sanna Laine (kok) Jouko Vähä-Rahkan (kesk) kannattamana. Vähä-Rahkan mukaan ongelma on sanaparissa ”jatkaa nykyisellään”.

–Tämä on knoppailua, mutta jos koulun päätetään jatkavan nykyisellään, mitään muutoksia ei saisi tehdä. Jos olisimme tämän tienneet, esityksemme olisi ollut tämän yhden sanan osalta erilainen, Vähä-Rahka selvittää.

Keskustapuolueen esityksen pohjalta tehdyn päätöksen tarkoituksena ei Vähä-Rahkan mukaan ollut määritellä koulun toimintaa tismalleen nykyisenlaiseksi. Nykyisellään jatkaminen tarkoittaisi muun muassa sitä, että Kirkonkulman koululla jatkuisi myös erityisopetus. Tässä ei Vähä-Rahkan mukaan ole järkeä, sillä pienryhmäopetusta tarvitsevia oppilaita on Kirkonkulmalla vähän.

Kunnanhallitus linjasi valtuustolle tekemässään päätösehdotuksessa, että pienryhmäopetusta tarvitsevien erityisopetusta järjestetään jatkossa ainoastaan yhtenäiskoulussa. Äänestyksen voittaneessa keskustan päätösehdotuksessa tätä asiaa ei erikseen huomioitu.

Aura odottaa nyt Kuntaliitolta neuvoja, miten asiassa tulee menetellä, jotta voimaan saadaan tarkoitetunlainen päätös. Mahdollista on, että asia joudutaan ottamaan uuteen käsittelyyn.

Opettajia palkataan

Sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa päätöksiä Kirkonkulman koulun virkojen täyttämisestä tehtiin jo sen mukaan, ettei erityisopetusta Kirkonkulmalla enää järjestetä. Sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallitus päätti palkata 5–6-luokkien opettajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 10.8.2021 alkaen ja henkilökohtaisen avustajan ajalle 10.8.2021–4.6.2022. Erityisluokanopettajan viran täyttöön palataan lisäselvitysten jälkeen.

Auran yhtenäiskoululle kunnanhallitus myönsi täyttöluvan luokanopettajan virkaan, erityisluokanopettajan virkaan ja koulunkäynninohjaajan toimeen 10.8.2021 alkaen.