Riihikosken yhtenäiskoulu tarvitsee lisää tilaa

0
Riihikosken yhtenäiskouluun tarvitaan lisää luokkatiloja. Niitä suunnitellaan otettavaksi uuden osan avoimista tiloista. Koulun avoimet tilat soveltuvat rehtori Minna Savon mukaan oleskeluun ja itsenäiseen opiskeluun, mutta varsinaiseen opetukseen niistä osaa on nykyisellään vaikea käyttää.

PÖYTYÄ/Riihikoski. Riihikosken yhtenäiskoululle tarvitaan lisää luokkatilaa. Vaikka tarve on ennusteiden mukaan väliaikainen, se on akuutti ja kipeä. Lisätilaa tarvitaan jo ensi lukuvuodeksi, jolloin Riihikosken yhtenäiskoulussa aloittaa noin 70 seitsemännen vuosiluokan oppilasta. Opetus kyseiselle vuosiluokalle on järjestettävä kolmisarjaisena. Muutoin kaksisarjaisena toimiva koulu on potenut tilanahtautta jo kuluvana lukuvuonna, eikä koronaviruspandemia ole tilannetta helpottanut.

Koululle tarvitaan lisätilaa arviolta 3–4 yleisopetuksen luokalle, kahdelle erityisopetuksen pienluokalle ja laaja-alaisen erityisopetuksen tiloille. Tarve jatkuu ainakin lukuvuoteen 2025–2026 saakka, minkä jälkeen viime vuosien alhaisen syntyvyyden uskotaan tuovan tilatarpeeseen helpotusta.

–Valinnaisaineissa kolme rinnakkaisluokkaa voi olla jakaantunut esimerkiksi kuuteen eri tilaan, rehtori Minna Savo selvittää tilatarvetta ja toteaa koululla olevan myös enemmän erityisluokkia kuin koulun suunnitteluvaiheessa arvioitiin.

Erityisluokkia ajateltiin olevan koululla kolme, nyt niitä on viisi. Pienluokkien käyttöön on nyt otettu oppilaskunnan tila sekä neuvottelutilat, eikä yhtään tilaa ole Savon mukaan käytännössä vapaana.

Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä myöntää, että kokonaisuus on iso ja tilajärjestelyillä tulee kiire. Kiire olisi voitu välttää, sillä oppilasennusteet ovat olleet tiedossa. Savo ja Mäkelä kuitenkin toteavat uuden koulun käynnistämisessä olleen riittävästi työtä ja kiirettä. Mäkelä myös muistuttaa koulun viimeisten tilojen valmistuneen vasta viime syksyksi. Hän toteaa vuoden olleen moninainen koronan vuoksi.

Ratkaisua haetaan koulun tiloista

Tilatarpeen ratkaisuksi sivistyslautakunta esittää muutostöiden mahdollisuuden selvittämistä koulun pysyviin tiloihin. Mäkelän mukaan pohdinnassa on lähinnä koulun uuden osan Kyläksi nimetty alue, jonne voisi saada kaksi erityisopetuksen pienluokkatilaa sekä yhden yleisopetuksen tilan. Nämä eivät kuitenkaan vielä vastaa koulun tarvetta.

Sivistyslautakunta on halunnut jatkaa olemassa olevien tilojen muutosten selvittämistä. Tämän lisäksi selvitellään mahdollisuutta ottaa koulun lähistöllä olevia tiloja opetuskäyttöön. Mikäli ratkaisua ei löydy kummastakaan vaihtoehdosta, pohditaan väliaikaisten vuokratilojen hankintaa koulun yhteyteen. Elisenvaaran väistötiloista ei ole apua Riihikosken tilanteeseen, sillä ne vapautuvat käytöstä vasta lukuvuodeksi 2022–2023.

Savo toivoo lisätilojen järjestyvän koulun läheltä, jotta oppilaat ja opettajat välttyvät koulutilojen välillä kulkemiselta. Opetuksen nykyistä laajempaa porrastamista hän ei pidä mielekkäänä vaihtoehtona, sillä koulun oppilaista noin puolet on kuljetusoppilaita.

Kylän muutostyöt saavat Savolta varovaisen kannatuksen. Avoimeksi oppimisympäristöksi suunnitellut tilat toimivat hänen mukaansa hyvinä oleskelu- ja luokkien paisuntatiloina, eli tarjoavat tilaa esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen. Varsinaiseen opetukseen osa Kylän tiloista sitä vastoin soveltuu Savon mukaan nykyisellään heikosti, koska tilat ovat läpikulkuliikenteen vuoksi rauhattomat eikä niissä ole äänieristystä.