Uusi karttapalvelu esittelee laajan kattauksen Varsinais-Suomen retkikohteita

0
Uusi karttapalvelu tarjoilee retkeilyideoita Varsinais-Suomesta. Kuva on Marttilan Korven eräreitistöltä, joka on mukana palvelussa. Kuva: Marika Timonen

VARSINAIS-SUOMI. Kuluneen vuoden poikkeusolot ovat kasvattaneet ulkoilun ja lähimatkailun suosiota ja ruuhkauttaneet retkikohteita Varsinais-Suomessakin. Uusia retkeilyideoita voi nyt etsiä uudelta Virma Kartta -sivustolta, johon on koottu jo yli 1000 maakunnan virkistys- ja luontomatkailukohdetta sekä niihin kytkeytyviä palveluita. Mukana on kohteita myös jokaisesta Auranmaan kunnasta.

Ilmainen ja kaikille avoin karttapohjainen Virma Kartta mahdollistaa sekä retkien suunnittelun että reitti- ja kohdetietojen hyödyntämisen maastossa, sillä kehitystyössä on panostettu palvelun käytettävyyteen älypuhelimella. Palvelu on saatavilla osoitteessa kartta.virma.fi.

Kohteet ja reitit on visualisoitu kartalle ja niistä on tarjolla lisätietoa, esimerkiksi reitin pituus ja palvelujen sijainti reitin varrella. Luonnossa liikkuessaan voi myös seurata omaa sijaintiaan reitillä.

Palvelu on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. Virma Kartan taustalla on Varsinais-Suomen virkistys- ja luontokohteet kokoava tietokanta. Sekä kohdetiedot, että karttapalvelun lähdekoodi ovat avoimesti saatavilla. Tämän ansiosta erilaiset toimijat voivat itse täydentää maakuntaa koskevaa aineistoa, mutta toisaalta datan pohjalta on mahdollista kehittää uusiakin sovelluksia. Varsinais-Suomen liitto ja aluetietopalvelu Lounaistieto sekä ProAgria ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat olleet mukana sisällöllisinä asiantuntijoina ja teknisestä toteutuksesta on vastannut Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos. Reittien kehittäjien ja ylläpitäjien yhteistyön lisäksi suunnittelussa on huomioitu myös retkeilijöiden toiveita.

Vaikka Virma Kartan taustalla olevassa tietokannassa on jo mukava kattaus reitti- ja kohdetietoa, on palvelussa myös runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Kattavasta ja alati kasvavasta aineistosta voivat hyötyä retkeilijöiden lisäksi esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yritykset myös markkinointitarkoituksessa.

–Toivomme, että retkeilijöiden lisäksi yhä useampi kohteiden ylläpitäjä ja matkailupalveluiden tuottaja innostuu viemään tietojaan palveluun sen julkaisun myötä. Lounaistiedon kautta on saatavilla lisätietoa ja koulutusta, toteaa verkostokoordinaattori Maiju Kähärä.

Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitetään Lounaistiedon, Varsinais-Suomen liiton, Valonian, ProAgrian ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus osana Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa.