AURA. Erityisopetus jatkuu Auran Kirkonkulman koululla vielä ensi lukuvuoden. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan erityisopettaja tehtävään siten, että erityisopetus saadaan lukuvuonna 2021–2022 Kirkonkulmalla turvattua. Samalla kunnanhallitus päätti, että lukuvuodesta 2022–2023 alkaen erityisopetus keskitetään Auran yhtenäiskoululle.

Erityisopetusta on järjestetty Kirkonkulmalla yhden lukuvuoden ajan. Kirkonkulman koulun pienryhmä perustettiin viime syksynä kunnan saatua valtionavustusta lähikouluperiaatteen toteuttamiseen. Taustalla oli myös halu vahvistaa Kirkonkulman koulun oppilaiden lukumäärää. Pienryhmän toimiminen Kirkonkulmalla osoittautui hallintojohtaja Tuija Pellosmaan mukaan haasteelliseksi. Haasteena on ollut muun muassa oppilaiden iso ikäero ja tarvittavan tuen erilaiset vaatimukset.

–Opettaja on ollut aika yksin, Pellosmaa sanoo ja toteaa erityisopettajien saavan yhtenäiskoululla toisiltaan kollegiaalista tukea.

Asian aiemman käsittelyn yhteydessä on toisaalta myös todettu, että Kirkonkulman erityisopetusryhmän toiminta on koettu erittäin positiivisena ja yhteistyö koulun muun toiminnan kanssa on ollut hyvää.

Pellosmaa pitää lasten edun mukaisena erityisopetuksen keskittämistä yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoulun pienryhmissä oppilaiden ikäerot eivät ole kovin isot ja tuen tarpeen määrä on ryhmiä muodostettaessa huomioitu. Myös mahdollisuudet integroida erityisoppilaat oman ikäryhmänsä opetukseen ovat Pellosmaan mukaan yhtenäiskoululla paremmat, minkä lisäksi oppilashuollon palvelut ovat helpommin saatavilla kuin Kirkonkulman koululla.

Kunnanhallituksen jo kertaalleen toukokuussa tekemä päätös erityisopetuksen keskittämisestä yhtenäiskoululle herätti kuntalaisissa laajaa vastustusta. Päätös poiki 11 oikaisuvaatimusta, joissa vaadittiin erityisopettajan palkkaamista Kirkonkulmalle. Oikaisua vaadittiin muun muassa sillä perusteella, että hyväksytyn päätösehdotuksen erityisopetuksen keskittämisestä teki päätöksentekoon esteellinen, kunnan koulukuljetuksista huolehtivan yrityksen omistaja Kari Koivu (kok).

Vaikka tehdystä päätöksestä ei kunnanhallituksen mukaan koidu Koivulle minkäänlaista taloudellista hyötyä, se katsoi esteellisyyden laillisuusperusteeksi, jolla oikaisua voi vaatia. Kunnanhallitus hyväksyikin oikaisuvaatimukset niiltä osin kuin kyse oli Koivun esteellisyydestä ja kumosi tekemänsä aiemman päätöksen erityisopetuksen keskittämisestä. Kirkonkulman koulun erityisopetusta oikaisuvaatimuksien hyväksyminen ja aiemman päätöksen kumoaminen ei kuitenkaan säilytä. Kunnanhallituksen tekemä uusi yksimielinen päätös antaa pienryhmälle vain vuoden jatkoajan.

Kirkonkulman koulun kohtalo on kokonaisuudessaan liipasimella muutaman vuoden sisällä. Kunnanvaltuuston maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Kirkonkulman koulun toiminta jatkuu ainakin lukuvuodet 2021–2022 ja 2022–2023. Oppilasmäärän jäädessä alle 40:n, koulun lakkautusta aletaan valmistella. Lakkauttamispäätöksen jälkeen koulu saa jatkaa vielä yhden lukuvuoden.

Pellosmaa kertoo, että olemassa olevien oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä jää alle 40:n lukuvuonna 2024–2025.