Pöytyä paikkaa Pikkukertun jättämää aukkoa – Vuokratiloista käydään neuvotteluja

0
Yksityinen päiväkoti Pikkukerttu toimii Kyrön entisen meijerin tiloissa Huitinperäntien varrella heinäkuun loppuun asti.

PÖYTYÄ/Kyrö. Pöytyän kunnan järjestämät varhaiskasvatuspalvelut laajenevat Kyrössä elokuun alusta alkaen, sillä Kirsikkapäiväkoti Oy:n ylläpitämän päiväkoti Pikkukertun toiminta päättyy heinäkuun lopussa (AVL 30.4.). Tarvetta on arviolta kahdelle uudelle varhaiskasvatusryhmälle.

Kunta neuvottelee Kirsikkapäiväkodit Oy:n kanssa Pirkkukertun käytöstä vapautuvien Huitinperäntie 6:n tilojen vuokraamisesta. Tarvittaessa tarkastellaan myös muita tilamahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja. Järjestelyjen aikataulu on suhteellisen ripeä.

Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan sivistyslautakunnan tekemän esityksen. Kunnanvaltuustolle esitetään varhaiskasvatuspalveluihin 6 000 euron lisämäärärahaa ja palkkojen sivukulukustannuksiin noin 25 000 euroa. Lisäksi tarvitaan päiväkotitilojen kalustamiseen 45 000 euron lisämääräraha.

Kunnan päiväkotipalvelujen laajentamisen tarvitaan viisi varhaiskasvatusopettajan tointa ja yksi varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan toimi elokuun alusta alkaen. Toimet täytetään sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan talousarvioon tarvittavat määrärahat.

Vuonna 2005 aloittaneen Pikkukertun toiminnan lopettaminen liittyy pöytyäläislasten lukumäärän vähenemiseen. Päiväkoti on 54-paikkainen. Siitä määrästä jäi puuttumaan 15 lasta. Yllättäen tilanne ei tullut eteen, sillä lapsimäärän vähittäinen väheneminen on ollut tiedossa.

Pöytyän kunnan pitää järjestää uusi hoitopaikka 34–37 lapselle. Kyrön päiväkodissa ei ole tilaa niin suurelle lisäjoukolle. Lisäksi Kyrön päiväkoti on kunnan ainoa vuorohoitoa tarjoava varhaiskasvatusyksikkö.

Lasten lukumäärän ennakoidaan vähenevän myös kunnan ylläpitämissä varhaiskasvatusyksiköissä. Sen takia on sivistyslautakunnan mukaan mahdollista, että varhaiskasvatuksen tehtäviin voidaan osin osoittaa jo nykyisellään kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä.