Viherlevä värjää Paimionjokea vahvasti

0
Paimionjoessa lilluvat levälautat ovat Varsinais-Suomen ely-keskuksen ottamien vesinäytteiden perusteella viherlevää. Myrkyllistä sinilevää ei näytteissä ilmennyt. Kuva: Simo Päivärinta.

PAIMIONJOKI. Leväesiintymät ovat värjänneet Paimionjokea vihreäksi ja ruskeaksi joen koko leveydeltä Koskella ja Marttilassa jo kesäkuun lopulla ja heinäkuun alkupuolella. Varsinais-Suomen ely-keskuksen ottamassa mikroskooppinäytteessä havaittiin viherleviä ja leposoluja. Ne voivat runsaana esiintyessään värjätä vettä. Sinileviä vesinäytteessä ei ollut.
Aiempina vuosina on uutisoitu Paimionjoen silmäleväesiintymistä, mutta ne ovat ilmenneet vasta heinäkuun puolivälin jälkeen. Myöskään silmälevä ei ole myrkyllistä.
Ely-keskuksen laatiman Paimionjoen leväkatsauksen mukaan viime viikolla otetussa vesinäytteessä oli vallitsevana leposoluja, jotka muistuttivat lähinnä panssarisiimalevän kystejä. Näytteessä oli runsaasti myös vettä värjäävää viherlevää. Viherlevä ei aiheuta terveydellistä haittaa.
Ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Janne Suomela sanoo, että joen happipitoisuus oli pohjan läheisyydessä yllättävän matalalla Katteluksen sekä Prunkilan siltojen luona.
–Alhainen happipitoisuus pohjan läheisessä vedessä johtuu yleensä siitä, että pohjassa on kuollutta eloperäistä ainesta (levää vesikasveja ym.) jotka hajotessaan kuluttavat happea, Suomela selvittää.