Kohti uutta alkua

0

Uudet valtuustot ovat Auranmaan kunnissa kokoontuneet tai kokoontumassa ensimmäistä kertaa. Alkanut valtuustokausi tulee olemaan poikkeuksellinen. Todennäköisesti sosiaali- ja terveyspuolen uudistus eli sote saadaan tämän valtuustokauden aikana valmiiksi, mikä merkitsee sitä, että valtuustoissa joudutaan toden teolla miettimään, mikä on kuntien ja siten myös niissä ylintä päätösvaltaa käyttävien kunnanvaltuustojen rooli jatkossa. Puolet budjetista ja monet keskeiset tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille.

Paljon jää toki vielä kuntienkin päätösvallan piiriin. Ennen kaikkea koulutus, kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Uudistuksen monet vaikutukset ovat vielä hämärän peitossa. Valtiovalta ei esimerkiksi ole ottanut kantaa siihen, mitä tehdään kuntien veloille, jotka on otettu huomattavasti suurempien organisaatioiden aikana, mutta joiden takaisinmaksu joudutaan hoitamaan budjetista, joka on puolet pienempi.

Nähtäväksi jää sekin, miten kunnat pystyvät vastaamaan haasteeseen, jonka päätösvallan valuminen keskuskaupunkeihin luo. Auranmaalta ei välttämättä saada yhtään edustajaa sosiaali- ja terveysasioista päättämään, vaan Turku hoitaa asiat naapureidensa kanssa niin kuin parhaaksi näkee.

Kaikesta huolimatta valtuustoilla riittää edelleen tärkeitä tehtäviä. Yksi keskeinen tulee olemaan kunnan imagon ja siihen liittyvän kotiseutuidentiteetin vaaliminen. Kilpailu asiakkaista tulee oleman kovaa ja viimeistään nyt kuntien on opittava myös markkinoimaan itseään.