Koulu on yhteiskunnan perusta

0

Yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä ellei tärkein instituutio eli koulu aloittaa taas toimintansa kuluvalla viikolla. Kouluvuoden rakenne perustuu vanhaan agraariyhteiskuntaan ja siitä voidaan olla montaa mieltä. Jos koululaista harmittaa kesäloman loppuminen, hän suuntaa toiveikkaan katseensa kohti perunannostolomaa, jota nykyisin kutsutaan syyslomaksi.
Kouluvuoden alku on monella tapaa poikkeuksellinen. Toisella asteella eli lukioissa ja ammattioppilaitoksissa aloitetaan ensi kertaa maksuton opiskelu oppivelvollisuuden pidentymisen vuoksi. Kokonaan toinen asia on, miten paljon oppivelvollisuuden pidentyminen auttaa niitä nuoria, jotka aikaisemmin olisivat pudonneet ehkä tuntemattomaan, mutta nyt jatkavat pakon edessä opiskelua. Vaikeuksissa olevia nuoria on vaikea auttaa pakolla.
Oppilaiden erot ovat yhteiskunnan polarisaation myötä entisestään kasvaneet ja viimevuotinen etäkoulu vielä pahensi asiaa. Epidemiatilanteen kehittyminen on vielä hämärän peitossa, mutta lähikoulusta on pidettävä kiinni niin kauan kuin se suinkin on mahdollista.
Etäkoulun ongelmat nostivat hyvin esiin sen, että koululla on paljon muitakin tehtäviä kuin tiedon siirtäminen. Varsinainen opiskelu sujuu kehittyneen tekniikan ansiosta useilla aloilla varsin hyvin. Koulu tarjoaa kuitenkin myös tuiki tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja toimii turvasatamana niille nuorille, joiden kotiolot eivät sitä valitettavasti tarjoa.