Pääkirjoitus: Valta lähellä, innovaatiot mielessä

0

Tässä lehdessä on kattava paketti esimerkkejä maaseudun elinvoimasta. Sattumaa ei ole myöskään se, että lehdestä löytyy uutinen Auranmaan väkimäärän kasvusta.

Maaseudussa on elinvoimaa, mutta se ei säily ja vahvistu itsekseen, vaan vaatii innovaatioita. Maataloudessa on eletty pitkään voimakkaan rakennemuutoksen aikaa eikä tahti ole hidastumassa. Erikoiskasvien kuten makealupiinin, kuminan tai kvinoan kasvattaminen toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, että pellolla voi viljellä paljon muutakin kuin totuttuja kasveja.

Maatilamatkailu on edelleen ala, jonka mahdollisuuksista suurin osa on edelleen käyttämättä. Se ei välttämättä vaadi edes suuria investointeja, mutta uutta ajattelua ja panostuksia markkinointiin se vaatii.

Uhkiakin on. Yksi on päätösvallan valuminen liian kauas. EU:n metsästrategia on tästä hyvä esimerkki. Metsien hoidosta pitää päättää siellä, missä metsistä jotain ymmärretäänkin. EU:ssa metsäosaaminen on heikkoa, koska Keski-Euroopan maista metsän on hakattu jo aikoja sitten.

Hiilinieluista tai avohakkuista puhuttaessa tuntuu usein unohtuvan, että metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityistä omaisuutta. Asiat eivät välttämättä ole kuitenkaan ristiriidassa keskenään. Hyvin hoidettu ja riittävän usein uudistettu metsä paitsi sitoo hiiltä hyvin, myös tuottaa hyvin.