Pääkirjoitus: Ysitie on vaarallinen

0

Ysitien vaarallisuudesta saatiin jälleen todella surullinen muistutus, kun Aurassa sattui tiistaina kuolonuhrin vaatinut liikenneonnettomuus. Onnettomuus tapahtui Kuuskosken risteysalueella, jonka porrastus on monien mielestä epäonnistunut. Kysyä sopii sitäkin, muuttuiko Kyröstä Pöytyän kirkonkylään ajavan matka turvallisemmaksi, kun risteyksestä ei pääse enää ajamaan suoraan.

Ysitien turvattomuus on tiedostettu ja pieniä parannuksia on tehty. Se, ovatko muutokset parantaneet turvallisuutta, onkin toinen asia.

Valtioneuvoston suunnitelmat teiden ja väylien rahoituksesta tuleville vuosille painottavat voimakkaasti rautateitä. Painotus on poliittinen, koska rautatieliikenne nähdään ympäristöystävällisempänä kuin maantieliikenne. Pitää kuitenkin muistaa, että junien kuljettamat tavarat ja ihmiset tulevat junille teitä pitkin.

Tiet ja rautatiet eivät ole toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja vaan toisiaan täydentäviä. Molempien kunnosta on pidettävä huolta. Talouden pyörien pyöriminen vaatii sitä, että pyörät pyörivät sekä maanteillä että rautateillä.

Kyse on kuitenkin ennen kaikkea ihmisten turvallisuudesta. Ysitien turvattomuus vaatii säännöllisin väliajoin kuolonuhreja. On korkea aika, että tieliikenteeltä erilaisina veroina kerättävistä varoista ohjataan tulevaisuudessa entistä suurempi osa teiden kunnossapitoon ja turvallisuuteen.

Asko Virtanen