Pääkirjoitus: Tervetullutta koulutusta

0

Salon Seudun ammattiopiston hanke aloittaa hoiva-alan koulutus Koskella ja Marttilassa on kaikin puolin tervetullut. Marttilassa vastaavasta toiminnasta on jo kokemusta. Muutama vuosi sitten Marttilassa täsmäkoulutetut ovat edelleen Marttilassa vakituisessa työsuhteessa.

Työvoimapula on totta monella alalla. Samaan aikaan työttömiä on paljon. Työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma onkin kova pähkinä purtavaksi. Ongelma on osin maantieteellinen, mutta liittyy myös osaamiseen. Osaamiseen taas voidaan vaikuttaa koulutuksella.

Silloin kun kyse on jo pitkään työelämässä olleiden ja monenkinlaista koulutusta omaavien ihmisten täsmäkoulutuksesta, on tärkeää, että jo olemassa oleva osaaminen todella otetaan koulutuksessa huomioon. Aikuisille ihmisille ei kannata opettaa asioita, jotka he jo osaavat.

Hoiva-alan kohdalla on puhuttu paljon työssä uupumisesta ja siitä, että työntekijät hakeutuivat muille aloille. Koska ala kärsii työvoimapulasta, syntyy helposti kierre, missä alimiehitys johtaa työssä uupumiseen ja se taas puolestaan entistä suurempaan työvoimapulaan.

Kierteen katkaisemiseksi täsmäkoulutus on yksi hyvä keino. Työssäviihtyvyyteen voidaan vaikuttaa myös sillä, että hoitajat saavat keskittyä hoitotyöhön ja tukitehtäviä hoitavat niiden alojen ammattilaiset.

Suomen ikärakenne pitää huolen siitä, että hoiva-alalla tarvitaan tulevina vuosina paljon lisää työvoimaa. Erilaiset ratkaisut työntekijäpulan ratkaisemiseksi ovat siis tervetulleita.