Juvanrahkalle kuormatut maa-ainekset herättävät huolta

0
Turpeen tuotanto päättyi Tarvasjoen Juvanrahkalla pari vuotta sitten. Maat ovat päätyneet yrityksille, jotka ovat aloittaneet alueella maa-ainesten varastoinnin.

LIETO/Tarvasjoki. Tarvasjoen Juvanrahkan turvealueelle on ilmestynyt huolta herättäneitä maakasoja. Neova Oy:ksi nimensä muuttanut Vapo on lopettanut turvetuotannon alueella pari vuotta sitten ja myynyt alueen eri sijoittajille. Itselleen Neova on jättänyt maakaistaleen, jolla kesän aikana on käynnistetty haketerminaali. Yksi huolta herättäneistä maakasoista sijaitsee haketerminaalin läheisyydessä.

Maakasa on enimmäkseen hiekkaa ja kiveä, mutta joukossa on jossain määrin myös asvalttipaloja ja muuta roskaa.

–Kun maata kuorittiin terminaalin alta, sitä siirrettiin turvetuotantoalueelle, Mikko Kyläsetälä Neova Oy:stä kertoo ja kiistää, että joukossa olisi ollut jätemaata.

–Siirretty maa oli kuorittua humusta suon reunasta.

Myös siirron tehneen Tarvaskuljetuksen Markku Knaapi mukaan siirretty maa on ollut puhdasta. Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilaisen mukaan hankkeella on ollut rakennusvalvonnan myöntämä maisematyölupa.

–Kun puhutaan pilaantumattomasta pintamaasta, sen suunnitelmalliseen jatkokäyttöön ei lähtökohtaisesti sovelleta jätelakia, Paavilainen kertoo.

Tällaista maata voi Paavilaisen mukaan varastoida kohtuullisia aikoja ilman erillisiä lupia. Mikäli uudet omistajat suunnittelevat Juvanrahkan alueella muunlaisia toimenpiteitä, niille pitää tarvittaessa hakea asianmukaiset luvat.

Knaapi on yksi Juvanrahkalta alueita hankkineista, mutta kyseessä oleva maakasa on hänen käsityksensä mukaan Neovan omistukseen jääneellä alueella. Hän ei ole tietoinen maa-aineksen joukossa olevista roskista, mutta lupaa käydä asiaa tutkimassa.

Alueita purkufirmoille

Turvealueelta maata ovat hankkineet ainakin myös kalantilainen Totaalipurku Oy ja lietolainen VS Purku Oy, jonka omistama alue sijaitsee Kivitien varressa lahtivajan läheisyydessä.

–Ympäristötarkastajan suullisella luvalla olemme toimittaneet alueelle puhtaita pintamaita Liedon Tuulissuolta, VS-Purku Oy:n Petri Alander kertoo.

Joitain epäpuhtauksia, kuten tiiliä, on Alanderin mukaan voinut päätyä joukkoon turvealueella, kun tuotuja kuormia on puskettu kasaan. Hän arvelee, että tiepintamaan alla on saattanut olla vanhaa tiilitäyttöä.

Yrityksellä ei Alanderin mukaan ole vielä tarkkoja suunnitelmia hankkimansa alueen käytöstä, mutta sinne nyt toimitettua maa-ainesta aiotaan hänen mukaansa käyttää suojavallin rakentamiseen.

–Tarkoitus on tehdä MARA-asetuksen mukainen ilmoitus valvontaviranomaiselle, Alander sanoo ja kertoo, että ensi viikoksi on sovittuna viranomaistarkastus asioiden selvittämiseksi.

MARA-asetuksella pyritään edistämään kiertotaloutta hyödyntämällä jätteitä maanrakennuksessa. Paavilaisen mukaan asetus muun muassa mahdollistaa purkubetonin käyttämisen kenttien pohjana ilman ympäristölupaa sellaisissa kohteissa, joissa asetuksen vaatimukset täyttyvät. Näissä tapauksissa ELY-keskukselle tehdään rekisteröinti-ilmoitus.

Paavilaisen tietoon yksityishenkilöiden esittämä huoli Juvanrahkalle ilmestyneistä maa-aineksista tuli tällä viikolla, mutta tarkempaa tietoa hänellä ei ole, mitä kiinteistöä huoli koskee. Mitään lupia alueelle ei hänen mukaansa ole myönnetty.

–Ei ole myöskään tiedossa, että tekeillä olisi mitään epäilyttävää, hän sanoo ja kertoo, että alueella on kiinteistö, jolla on asianmukainen MARA-ilmoitus tehtynä.

Asian selvittely on Paavilaisen mukaan vireillä, mutta akuuttina asiana hän ei tapausta näe.

Ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön yksikönpäällikkö Anu Lilluselle Juvanrahkan tarkempi tilanne ei ole selvillä, joten hän ottaa kantaa vain yleisellä tasolla. Lillusen mukaan paljon riippuu maa-aineksen lajista ja määrästä, miten sen käyttöä luvitetaan, mutta jätemaan osalta hän toteaa säädöksien olevan tiukat.