Nyt voi ilmiantaa liikenteen vaaranpaikkoja

0
Auran, Pöytyän, Oripään, Kosken ja Marttilan kunnan asukkailta kysellään taas liikenneturvallisuudesta. Muun muassa Kuuskosken risteys Aurassa on koettu vaaralliseksi ja tässä risteyksessä sattuikin hiljattain kuolonkolari. Risteyksen turvallisuutta koitetaan nyt parantaa laskemalla nopeusrajoitusta. Kuva: Asko Virtanen.

AURANMAA. Ylinopeuksia, turvattomia tienylityspaikkoja, vaarallisia risteyksiä tai muita liikenteen murheita? Auranmaan asukkaat pääsevät taas kertomaan liikenteessä havaitsemistaan vaaranpaikoista ja puutteista.

Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmia päivitetään ja siihen liittyen Varsinais-Suomen Ely-keskus ja kunnat tekevät alueen asukkaille ja yrityksille kyselyä liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista. Kyselyssä voi myös kertoa itselleen viime vuosina tapahtuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista.

Kysely toteutetaan sähköisesti karttapohjaisena. Kartalla pääsee valitsemaan tarkan paikan, jossa ongelma on havaittu. Ongelmaa on myös hyvä kuvailla sanallisesti, jotta sitä voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti. Vastausaikaa on 29.10. asti ja kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa https://new.maptionnaire.com/q/3j9n48w3sgi2.

Kyselyn keskeisistä tuloksista laaditaan yhteenveto loppuvuoden aikana. Yksityiskohtaisemmin vastaukset käydään läpi vuoden 2022 puolella. Asukaskyselyn lisäksi liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa tehdään yhteistyötä kuntien, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

Muuta maata vaarallisempaa

Edellisen kerran vastaavanlainen kysely toteutettiin vuonna 2011. Tuolloin kyselyyn saatiin 352 vastausta, joista 142 Loimaalta ja 97 Pöytyältä. Vastanneista 65 prosenttia oli 25–64-vuotiaita.

–Silloin esiin nousivat muun muassa ylinopeudet. Sen jälkeen ysitielle on tullut automaattinen kameravalvonta, Jaakko Klang Ely-keskuksesta kertoo.

Kymmenen vuoden takaisessa kyselyssä huolta herättivät myös rattijuopumukset, vaaralliset ohitukset ja autoilijoiden suojatiekäyttäytyminen sekä turvavyön ja pyöräilykypärän käyttämättömyys.

Vaaranpaikoiksi koettiin esimerkiksi Aurassa ysitien ja Sillankorvantie liittymä ja Kyrössä tasoristeys, jotka sittemmin on molemmat muutettu.

Asukasmäärään suhteutettuna Loimaan seudulla on tapahtunut selvästi enemmän henkilövahinko-onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin, eikä tämä tilanne ole tuoreimpien tietojen mukaan muuttunut. Myös liikenneonnettomuuksien vakavuusaste on ollut korkeampi kuin maakunnassa tai koko maassa keskimäärin.

–Tilanne johtuu seutukunnan asukkaiden liikennekäyttäytymisestä eli piittaamattomuudesta liikennesäännöistä ja varsinkin nuorten kuljettajien asenteista liikenteessä, Klang sanoo.

Nyt toteutettavan liikenneturvallisuuskyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy.