Pöytyän perusturva tarvitsee miljoonan lisärahaa

0

PÖYTYÄ. Pöytyän perusturvalla on miltei miljoonan euron lisämäärärahan tarve tämän vuoden vanhus- ja sosiaalipalvelujen menoihin.

Perusturvalautakunta totesi, että Pöytyällä on alkuvuoden 2021 aikana tullut 162 lastensuojeluilmoitusta. Perhetyötä ja lastensuojelun tehostettua perhetyötä on annettu noin 40 lapselle ja 22 perheelle.

Kustannukset tulevat ylittymään etenkin lastensuojelun laitoshuollon osalta. Yhden lapsen perhe- tai laitoshoidon kuukausikustannus vaihtelee 5 000 eurosta 10 000 euroon. Lasten laitoshoidon lisärahatarve on 587 000 euroa.

Toisaalta Pöytyä odottaa erikoissairaanhoidosta säästöä. Kunta on saamassa tasaerälaskutuksesta palautusta 951 463 euroa. Lisäksi sosiaali- ja vanhuspalvelujen maksutuottoihin on kertynyt 20 000 euron lisäys.

Perusturvalautakunta hyväksyi 993 000 euron lisämäärärahatarpeen ja lähetti asian edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.