Pääkirjoitus: Kallista säästöä

0

Pöytyän kunta maksaa yhteensä kymmenentuhannen euron korvauksen Kyrön koulun erityislasten vanhemmille syrjinnän vuoksi. Korvaus liittyy tapaukseen, jossa kunta oli aidannut erityislasten välituntialueen häkkimäisellä rakennelmalla. Sittemmin aita on poistettu ja koko piha-alue aidattu normaalilla päiväkotityyppisellä aidalla.

Asia nousi julkisuuteen alkuvuodesta, kun kunta sai asiasta aluehallintovirastolta huomautuksen. Korvaus liittyy sopimukseen, jota on neuvoteltu yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa.

Tapaus on puhutteleva esimerkki siitä, miten pienestä säästöstä voi tulla kunnalle iso mainehaitta. Koska rahaa kunnolliseen aitaan ei alunperin ollut, kunta teki ratkaisun, joka ei todellakaan näyttänyt hyvältä eikä varmasti ollut lapsien itsensä mielestä hyvä. On helppo yhtyä yhdenvertaisuusvaltuutetun arvioon, jonka mukaan häkissä pitäminen on nöyryyttävää ja halventavaa.

On vaikea keksiä syytä sille, miksi erityislapset pitäisi välituntien ajaksi eristää muista.

Toisaalta tapaus osoitti myös sen, että viranomaisvalvonta toimii. Kun yksi vanhemmista valitti asiasta Aviin, asia saatiin kuntoon ja vääryyttä kärsineille asianmukainen korvaus.

Pöytyän maineen kannalta olisi kuitenkin ollut huomattavasti halvempi ja lasten kannalta inhimillisempi ratkaisu, jos alunperinkin olisi ymmärretty, ettei lapsia pidä eristää toisistaan välitunneilla. Soten jälkeen koulut ovat kuntien merkittävin palvelu. Niiden on oltava kunnossa, kun asukkaista kilpaillaan.