Totaalipurku Oy:lle kehotus poistaa betonijätteet Juvanrahkalta

0

LIETO/Tarvasjoki. Varsinais-Suomen Ely-keskus on antanut Totaalipurku Oy:lle kehotuksen poistaa Tarvasjoen Juvanrahkalle viety betonijäte vuoden loppuun mennessä. Lisäksi Ely-keskus on tekemässä tutkintapyynnön poliisille. Tutkinnallisista syistä Ely-keskus ei kommentoi tutkintapyyntöä tässä vaiheessa tämän enempää.

Yritys on toimittanut betonijätettä omistamalleen kiinteistölle mara-ilmoituksella (AVL 29.10.). Lokakuun lopulla maastokäynnin kiinteistöllä tehneet Ely-keskuksen ylitarkastajat totesivat kiinteistön olevan suota ja jätteen suorassa kosketuksessa veteen. Mara-asetuksen mukaan jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta tulee olla vähintään yksi metri.

Ely-keskus pyysi Totaalipurku Oy:ltä 5.11. mennessä selvitystä siitä, miksi jätteitä on läjitetty kiinteistölle, vaikka kiinteistö selvästi sijaitsee suoalueella ja pohjavesi on alueella näkyvissä. Ely-keskus pyysi myös selvitystä siitä, miksi yritys on toimittanut loppuraportin, vaikkei jätettä sisältävää rakennetta ole peitetty. Mara-ilmoituksen hyväksyntäkirjeessä yritykselle korostettiin, että jätettä sisältävä rakenne on sijoitettava ja peitettävä niin, ettei se pääse pitkänkään ajan kuluessa kosketuksiin sade- tai pintavesien kanssa tavalla, josta voi aiheutua haittaa ympäristölle.

Edelleen Ely-keskus tiedusteli yritykseltä suunnitelmaa tilanteen korjaamisesta. Yritykselle annettiin mahdollisuus esittää suunnitelma aikataulusta, jonka puitteissa yritys poistaa jätemateriaalin kiinteistöltä. Ely-keskus myös tiedusteli, minne poistettu jätemateriaali aiotaan välivarastoida.

Yritys teki pyydetyn selvityksen ja Ely-keskus käsitteli asian viime viikolla. Jätteen poistokehotus toimitettiin Totaalipurku Oy:lle perjantaina. Jo selvityspyynnön tehdessään Ely-keskus ilmoitti, ettei tule hyväksymään alueen jatkorakentamista mara-ilmoitusmenettelyllä. Ympäristöluvan myöntäminen jätteen läjittämiseksi suoalueelle on Ely-keskuksen mukaan myös hyvin epätodennäköistä, mutta siitä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.