ALUEVAALIT: Ari-Pekka Haapanen painottaa ennaltaehkäisyn merkitystä

0
Ari-Pekka Haapanen lempipuuhassaan kitaroiden parissa. Sotesta päättämään hän haluaa myös maakunnan edustajia.

Miksi olet ehdolla tammikuu aluevaaleissa?
–Uudistus on mullistava ja haluan olla vaikuttamassa. Turun ulkopuolisille alueille ei saa jäädä pää vetävän käteen.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?
–Näissä vaaleissa on kysymys koko maakunnan asukkaiden edustamisesta riippumatta omasta kotikunnasta.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?
–Palvelut pitää pystyä tarjoamaan riittävän lähellä, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Asiakkaan palveluohjausprosessien on oltava kunnossa, jotta edelliset voivat toteutua. Lisäksi panostuksen tulee olla ennaltaehkäisevissä palveluissa, mikä tarkoittaa myös yhdistysten ja muun kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?
–Päätöksenteko siirtyy kauemmas asiakkaasta. Vaarana on, että yksilöllisten tilanteiden harkinta voi hävitä koska tilannetta ei tunneta. Olisi tärkeää saada seutukunnista päättäjiä Turkua tasapainottamaan.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?
–Palvelujen saatavuus, kriteerit ja valvonta yhtenäistyvät. Kaikissa samassa tilanteessa olevilla on samat kriteerit kotikunnasta riippumatta maakunnan alueella.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?
–Yksityinen palveluntuottaja ei ole julkisen rinnalla automaattisesti parempi tai huonompi. Kyse on kokonaisuuden tarkastelusta ja miten asiakasta pystytään parhaiten palvelemaan.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle?
–Koulutus vastaamaan rekrytarpeita, alan arvostuksen nostaminen. Pätkätyösuhteiden vakinaistaminen, ja joustot työaikoihin elämäntilanteen sekä toiveiden mukaan. Tässä on lähiesimiehillä iso rooli. Paluu ennaltaehkäisyyn; esimerkiksi kotiin tuotavat lastenhoito-, omaishoito- ja kodinhoitoapu. Näitä ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä voi suorittaa ilman koulusta saatavaa pätevyyttä. Olemalla ihmisenä ihmiselle. Tällä voitaisiin myös työllistää ihmisiä, joilla on enemmän käytännön taitoja kuin oppiarvoja.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän?
–Terveyskeskus, hoiva, hammashoitola, neuvola ja labra.

Mistä toimintamalleista haluat ottaa mallia?
–Etsivästä sosiaalityöstä ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta.

 


Kuka?

Nimi, ikä, paikkakunta: Ari-Pekka Haapanen, 49v, Aura.
Ammatti ja koulutus: Yrittäjä, soitonopettaja, fil.yo.
Keskeisimmät luottamustoimet tähän mennessä: Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnan vpj.


 

Auranmaan Viikkolehti haastattelee Auranmaan alueen aluevaaliehdokkaita ennen 23.1. pidettäviä ensimmäisiä aluevaaleja. Kaikki ehdokasjutut tehdään samoilla kysymyksillä.