Auran kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta yhtenäiskoulun rehtorin valintaan

0

AURA. Auran kunnanhallitus ei käyttänytkään otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan tekemään päätökseen yhtenäiskoulun rehtorin valinnasta. Sivistyslautakunnan päätös valita rehtoriksi Taija Marttila jää näin ollen voimaan.

Neljä kunnanhallituksen jäsentä esitti rehtorivalinnan ottamista kunnanhallituksen käsittelyyn ja kunnanjohtaja Terhi Källi teki tämän pohjalta esityksen otto-oikeuden käyttämisestä ja virkavaalin toimittamisesta. Kunnanhallituksen maanantaisesta kokouksesta on sovittu, että kaikki tiedottaminen kulkee kunnanjohtaja Källin kautta. Källiä ei vielä tiistaina puolenpäivän aikaan tavoitettu kunnanhallituksen päätöstä kommentoimaan.