ALUEVAALIT: Juhani Tynjälä haluaa joustavat palveluketjut

0
Marttilan entinen kunnanjohtaja Juhani Tynjälä on ehdolla aluevaaleissa.

Miksi olet ehdolla tammikuun aluevaaleissa?
–Kiinnostus sekä puolen vuosisadan kokemus hallintotehtävistä antaa minulle uskoa, että voisin olla hyödyksi Varsinais-Suomelle aluevaltuuston jäsenenä.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?
–Pitkäaikainen toiminta myös ylikunnallisissa ja maakunnallisissa tehtävässä auttaa pohtimaan asioiden vaikutusta kokonaisuuksiin.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?
–Varsinais-Suomen alue on vahva ja hyvin monipuolinen, mutta myös vaativa alue. Sote-uudistus on saatava muotoon, josta hyötyvät sekä vahvat kaupunkiseudut että myös elinvoimaiset maaseutualueet.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?
–Soteasema tai muu sellainen täytyy löytyä myös kunnista lähipalveluna. Oikein hoidettuna se on koko maakuntamme etu ja säästää kustannuksia.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?
–Soteuudistus antaa mahdollisuudet rakentaa joustavat palveluketjut alueen koko organisaation sisälle. Apuun tulee digitalisaation hyödyntäminen ennennäkemättömässä laajuudessa yhden kokonaisuuden sisällä.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?
–Meillä laki määrää nyt yksityisille palveluntuottajille mahdollisuudet rajoituksin palvelujen tuottamiseen. Soten edetessä uskon kyllä, että yksityisten palvelujentuottajien roolia on hyödyllistä lisätä.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle?
–Sote-sektorin työvoimapula on todella suuri. Hoitajamitoitus on suurentanut sitä erityisesti. KEVAn tilaston (2021) työvoimavajausta sairaanhoitajista on 686 ja lähihoitajista 931. Yleislääkäreistä on vajausta 79 ja erikoislääkäreistä 113. Sosiaalityöntekijöiden vajaus on Kevan tilaston mukaan 235. Koulutuspaikkoja on lisättävä näillä aloilla. Samoin työperäistä maahanmuuttoa on yritettävä selkeästi lisätä, koska oma koulutus Suomessa vie aikaa. Eläkeliitto on yhteistyössä Suomen yrittäjien kanssa käynnistänyt projektin ”Eläkkeeltä töihin”. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri on pilottina tässä hankkeessa.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän?
–Lähipalvelujen käytön lisääminen, palveluja antavien tahojen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen lisääminen.

Mistä toimintamalleista haluay ottaa mallia?
–Asiakkaan kokonaistilanteen hoitaminen, eli asiakkaan tilanteen selvittämistä myös muutoin kuin akuutin asian osalta.


Kuka?

Nimi, ikä, paikkakunta, puolue: Juhani Tynjälä, 73, Marttila, puolue.
Ammatti ja koulutus: kunnanjohtaja eläkkeellä, hallintotieteiden maisteri.
Keskeisimmät luottamustoimet tähän mennessä: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin liittovaltuusto 1996–2012, Marttilan Sotaveteraanit ry, puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen, Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri ry, puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen.


Auranmaan Viikkolehti haastattelee Auranmaan alueen aluevaaliehdokkaita ennen 23.1. pidettäviä ensimmäisiä aluevaaleja. Kaikki ehdokasjutut tehdään samoilla kysymyksillä.