Koski pitää välivuoden investoinneista

0

KOSKI. Kosken ensi vuoden talousarviossa ei ole suuria investointeja. Kunta keskittyy lähinnä kunnallistekniikan parantamiseen ja ylläpitoon.

Vedenjakeluverkkoon tehdään merkittävä satsaus, kun Partelan rengaslinjaa rakennetaan 120 000 eurolla.

Viemäriverkkoa korjataan 50 000 eurolla. Maanhankintaan eli kaavatonttien lisäalueisiin ja tiealueisiin on budjetoitu samoin 50 000 euroa.

Koulukeskuksen korjaushankkeisiin on varattu yhteensä 100 000 euroa. Koululla muun muassa uusitaan sisäpihan päällystys ja korjataan vanhan puolen tiloja.

Liipolan uimarannan ruoppaukseen ja laajentamiseen on varattu 20 000 euroa.

Liikunta-alueisiin eli ulkokuntoilupuiston rakentamiseen urheilupuistoon ja keskustan kuntoradan valaistuksen uusimiseen on varattu 15 000 euroa.

Seuraava suuri investointi Koskella on jätevedenpuhdistamon laajennus ja remontointi. Sen suunnitteluun on varattu ensi vuodelle 5000 euroa. Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 1,4 miljoonaa ja vuoden 2024 taloussuunnitelmassa 500 000 euroa.

Verot ennallaan

Veroprosentti pysyy Koskella entisellään eli on myös ensi vuonna 20,0. Veroprosenttia on nostettu viimeksi vuoden 2020 alussa. Vuosikate nousee 736 041 euroa plussalle.

Talousarvion mukaan verotuloja kilahtaisi ensi vuonna kunnan kassaan 7 420 000 euroa. Valtiolta on tulossa valtionosuuksia 8 593 723 euroa.

Kosken kunnanjohtaja Henri Partanen luonnehtii budjettia varovaiseksi. Sekä verotulot että valtionosuudet on arvioitu maltillisesti.

Kunnissa kestävyysvaje

Kuntien tilanne on Partasen mukaan avokätisten koronatukien vuoksi nyt hyvä, mutta tilanne on väliaikainen.

–Kunnissa on kestävyysvaje. Odotettavissa on, että jossain vaiheessa valtion on lakattava tekemästä alijäämäisiä budjetteja. Kun suunta kääntyy, kuntien valtionosuudet vähenevät, Partanen sanoo.

Erikoissairaanhoidon menot ovat koronan vuoksi vähentyneet, kun muita hoitoja on lykätty. Hoitovelka tulee jossain vaiheessa näkymään terveydenhuollon menojen kasvuna, mutta se saattaa tapahtua vasta hyvinvointialueiden toiminnan jo alettua.

Kunnanvaltuusto käsittelee kunnanhallituksen hyväksymän budjetin ensi maanantain 20.12. kokouksessaan.


Talousarvio 2022

Asukasluku: Talousarvio laadittu asukaslukuarviolla 2 287 asukasta.
Kunnallisveroprosentti: 20,00 %
Kiinteistöveroprosentti: yleinen 0,93 %, vakituinen asuminen: 0,41 %
Verotulot: 7,450 Me
Valtionosuudet 8,430 M€
Vuosikate: 736 041 €
Poistot: 773 945 €
Lainakanta/asukas: 131 euroa/asukas
Investointimenot, bruttona: 0,594 M€