ALUEVAALIT: Annika Saarikon tavoitteena vähintään yksi sote-asema joka kunnassa

0
Annika Saarikon mukaan sotessa on vielä paljon tehtävää, mutta suurin uhka on se, ettei tehdä mitään.

Miksi olet ehdolla tammikuun aluevaaleissa?
–Kotiseuturakkauden vuoksi ennen kaikkea. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että ihmiset saavat Varsinais-Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut läheltä kotoaan koko maakunnan alueella. Keskustan keskeisen vaalitavoitteen mukaisesti haluan olla vaikuttamassa siihen, että jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa on vähintään yksi sote-asema ja sitä myöden toimivat lähipalvelut.

Miksi joku muu kuin kotikuntasi asukas äänestäisi sinua?
–Nostan kolme keskeistä asiaa. Ensinnäkin kolmannen vaalikauden kansanedustajana väitän tuntevani melko hyvin Varsinais-Suomen, sen mahdollisuudet ja haasteet. Toiseksi pystyn viemään Varsinais-Suomen asiaa vahvasti eteenpäin valtakunnan päätöksenteossa. Kolmanneksi, olen ollut sekä viime että tällä vaalikaudella rakentamassa maan hallituksessa sote-uudistusta, jonka uudet hyvinvointialueet ja niiden tulevat valtuustot toteuttavat.

Keskeisin tavoitteesi, jos tulet valituksi?
–Lähipalvelut, neuvolat, hoitoon pääsy ja vanhusten turvallinen arki ovat keskeisimmät asiat, joiden puolesta haluan vaikuttaa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa meidän tulee saada painopistettä siirrettyä raskaista erikoistasonpalveluista peruspalveluihin ja varhaiseen apuun. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Millaisia uhkia näet sote-uudistuksessa?
–Sote-uudistuksen lait ovat valmiit. Nyt tärkeintä on, että jokaisella hyvinvointialueella uudistus viedään käytäntöön. Varsinais-Suomessa tässä meillä on paljon tekemistä. Uhka on se, ettei tehdä mitään.

Millaisia mahdollisuuksia näet sote-uudistuksessa?
–Sote-uudistuksella on monia mahdollisuuksia. Ennen kaikkea se siirtää raskaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun kunnilta valtion rahoittamille hyvinvointialueille, isommille hartioille. Se on mahdollisuus turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut koko Varsinais-Suomen alueella. Näin sote-uudistuksella voimme muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, sekä hillitä kustannusten nousua.

Pitäisikö yksityisillä palveluntuottajilla olla nykyistä merkittävämpi rooli palvelun tuottajina?
–On selvää, että tarvitsemme yksityistä palveluntuotantoa julkisen rinnalle. Mielestäni sote-uudistuksessa tuleville hyvinvointialueille mahdollistetaan sopivalla tavalla käyttää yksityisiä toimijoita täydentämään sote-palveluiden tuottamista. Esimerkiksi palvelusetelit ovat hyvä keino edistää nopeaa hoitoon pääsyä. Uusilla aluevaltuustoilla on merkittävä rooli siinä, millaisiksi palveluverkko, palvelut ja niiden tuottamistavat muodostuvat alueilla. Siksi on erityisen tärkeää äänestää aluevaaleissa.

Mitä tehdä sote-sektorin työvoimapulalle?
–Tämä on todella tärkeä kysymys. Ratkaisun avaimia löytyy hyvästä johtamisesta, henkilöstöpolitiikasta ja avoimesta vuoropuhelusta työpaikalla. Sote-uudistus siirtää vastuun sote-palveluista nykyisiltä noin 200:lta organisaatiolta 21 hyvinvointialueelle. Se luo mahdollisuuksia esimerkiksi sujuvampaan työkiertoon ja töiden järjestelyyn, mikä on mahdollisuus lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja työn palkitsevuutta.

Mitä toivot paikallisista toimintamalleista säilytettävän?
–Ensinnäkin on oleellisen tärkeää, että lähipalveluna Oripään terveysasema säilytetään. Olen aina saanut terveysasemalta ja Loimaan päivystyksestä hyvää palvelua ja hoitoa, mistä tulee pitää kiinni ja niitä edelleen kehittää.

Mistä toimintamalleista haluat ottaa mallia?
Esimerkiksi Siun Sote Pohjois-Karjalassa ja Eksote Etelä-Karjalassa ovat pitkällä sote-palveluiden maakunnanlaajuisessa integroinnissa. Haluan ottaa niiden kehittämistä hyvin toimivista toimintatavoista mallia, kun rakennamme uutta maakunnanlaajuista hyvinvointialuetta meille Varsinais-Suomeen. Moni toimija on kehittänyt myös merkittävästi helposti saavutettavia digitaalisia palveluita. Otetaan mallia ja kehitetään meille parhaiten sopiva tapa hoitaa sote-palvelut.


Kuka?

Nimi, ikä, paikkakunta, puolue: Annika Saarikko, 38-vuotta, Oripää, keskusta
Ammatti ja koulutus: Kansanedustaja ja valtiovarainministeri, koulutukseltaan filosofian maisteri ja kasvatustieteen kandidaatti.
Keskeisimmät luottamustoimet tähän mennessä : Nostan esille kolme tämän hetken luottamustointani: Suomen Keskustan puheenjohtaja, Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu ja Oripään kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja.


FAKTA

Auranmaan Viikkolehti haastattelee Auranmaan alueen aluevaaliehdokkaita ennen 23.1. pidettäviä ensimmäisiä aluevaaleja.
Kaikki ehdokasjutut tehdään samoilla kysymyksillä.