Sudenkaatohaluja on huomattavasti kiintiötä enemmän

0

AURANMAA. Varsinais-Suomen jokaiselle susireviirille haettiin lupaa suden kannanhoidolliseen metsästykseen. Pöytyän alueelta tuli riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin mukaan kaatolupahakemus kahdeksalle ja Mellilä–Marttila alueelta neljälle sudelle. Yhteensä Varsinais-Suomesta tuli kahdeksan hakemusta 43 sudelle.

Kaiken kaikkiaan Suomen Riistakeskukselle tuli 33 hakemusta yhteensä 168 sudelle. Määrä on huomattavasti korkeampi kuin myönnetty kiintiö, joka on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

Eniten hakemuksia tuli Oulun riistakeskusalueelta, mutta Varsinais-Suomen hakemusten susimäärä oli isompi. Oulun riistakeskusalueen yhdeksässä hakemuksessa kaatolupaa haettiin 40 sudelle. Satakunnasta hakemuksia tuli neljä 17 sudelle.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti joulukuun puolivälissä suden kannanhoidollisen metsästyksen sallivan asetuksen. Ministeriön mukaan tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat myöntää Riistakeskus. Hermansson ei joulun alla lähtenyt arvailemaan, kuinka monta kaatolupaa Varsinais-Suomeen mahdollisesti saadaan. Hakemukset tuli toimittaa 20.12. mennessä, eikä Hermansson uskonut päätöksiä syntyvän ennen joulua. Vuodenvaihteeseen mennessä luvat joka tapauksessa pyritään ratkaisemaan.

Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa. Susilaumojen lisäksi maaliskuussa oli 20 reviirin merkannutta susiparia. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kyseessä on Suomen suurin susikanta sataan vuoteen.

Suden pennut syntyvät huhti–toukokuussa, joten kanta on loppuvuodesta huomattavasti suurempi kuin maaliskuussa. Luken ennustemallin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 90 prosentin todennäköisyydellä 36–51 susilaumaa.